ZÁKLADNÍ INFORMACE O LÉČEBNÝCH PŘÍSTUPECH

 

V současné době zažíváme velký vzestup technologií, chemie, fyziky i medicíny. Zároveň se vzmáhá trend využívání léčebných postupů pocházejících ze starých východních filosofických a medicínských tradic. Lidé se k tomu staví porůznu. Někdo zcela zavrhuje západní medicínu s pocitem, že mu nemůže s jeho problémem pomoci, jiný zas považuje východní znalosti za šarlatánství. Jak se v tom zorientovat? Věc se má tak, že ideální je kombinovat oba přístupy. Každý problém chce jiné řešení. Některé akutní stavy, jako jsou záněty slepého střeva či zlomeniny, by asi bylo nemoudré pokoušet léčit bylinkami a změnou stravy. Naopak různé dlouhodobé vleklé chronické problémy, se kterými si váš lékař neví rady, můžete poměrně snadno odstranit právě pomocí východní medicíny. Podrobnější informace najdete v jednotlivých podsekcích.

Víte, že se v současnosti diskutuje nárůst civilizačních chorob v souvislosti s chronickým nedostatkem vitaminu D? V důsledku kampaně proti melanomu, rakovině kůže a také kvůli častému pobytu v uzavřených prostorách, jsou hodnoty vitaminu D u západní populace kriticky nízké. Přitom je právě tento vitamin určující pro aktivitu imunitního systému, zabraňuje bujení nádorů a vzniku cukrovky. Stačí deset minut na přímém slunci bez UV ochrany či doplněk stravy a tím se předejde mnoha problémům.

KLASICKÁ MEDICÍNA

 

Co nazýváme klasickou medicínou?

 

Medicína nebo také lékařství je obor zabývající se člověkem z pohledu zdraví a chorob. Pomocí všeobecně platných a prověřených postupů se snaží o pacientovo uzdravení. Zakladatelem této tradice je řecký lékař Hippokratés, který žil v 5.století před naším letopočtem.
 

Tento vědní obor, který je úzce spojen s biologií a chemií, hledá biologické původce chorob, jež se pokouší eliminovat nebo úplně likvidovat.
 

V současné době se k názvu medicína přidává ještě přízvisko "klasická" nebo "západní" kvůli odlišení od stále více populárních alternativních směrů, označovaných jako "východní" či "celostní".

 

Výhody a nevýhody

 

Klasická medicína disponuje širokým spektrem detailních znalostí velkého množství rozličných biologických a chemických tělesných pochodů. Díky technologiím má přístup k takovým úrovním problematiky, ke kterým se žádné jiné lékařské či léčitelské směry nedostanou. K léčbě používá vědecké postupy jako rozbory krve či jiných tělních tekutín, tkání a všemožných vzorků, podle jejichž výsledků pak určí spouštěč choroby, který se pak společně s jeho následky snaží odstranit. Na druhou stranu jí bývá vytýkáno, že nezohledňuje pacienta jako celek, u kterého může být původcem nemoci i jiný, než jen biologický faktor.

 

Kdy se obrátit na západní medicínu?

 

Při všech vážných chorobách a akutních stavech. Zlomeniny, sepse, nebezpečné záněty, poruchy orgánů a vážné choroby vyžadují okamžitou léčbu pomocí vhodné technologie. Pokud si člověka představíme jako stroj, například jako počítač, můžeme ho rozdělit na dvě oblasti: hardware, neboli fyzické tělo a software, neboli "naprogramování", psychika. Klasická medicína je výborná na léčbu porouchaného hardware, nespecializuje se však na problém v přístupu pacienta k jeho nemoci a k celému jeho životnímu stylu, tedy na software.
 

Pacient trpící vysokým krevním tlakem a špatným cholesterolem bude v západním přístupu léčen pomocí preparátů, ty však budou pouze zmírňovat či eliminovat následky problému, který má kořeny jidne: v pacientově nevhodném přístupu k životnímu stylu. V tomto případě je tedy vhodná spíše léčba pomocí celostní medicíny.
 

Pacient se zápalem plic bude potřebovat akutní léčbu pomocí antibiotik, jinak by následky choroby mohly být fatální. To, že ho k chorobě přivedl špatný životní styl je možné, ale ne jisté a navíc ve fázi onemocnění nepodstatné. Důležité je pacienta rychle dostat z vážného stavu a na to je výborná právě klasická medicína.
 

Pacient trpící vážnou chorobou, jako je cukrovka či rakovina, bude muset kombinovat oba přístupy, aby dosáhl co nejvyšší pravděpodobnosti vyléčení se nebo alespoň zlepšení stavu. Klasikou léčbou bude řešit už vzniklé problémy a alternativními cestami může dojít k nápravě chování vedoucího k onemocnění. Konkrétně u vážných chorob je však spoléhat se pouze na alternativní přístup smrtelně nebezpečné.

CELOSTNÍ MEDICÍNA

 

Co nazýváme celostní medicínou?

 

Celostní medicína je poměrně nový přístup v léčbě, který nahlíží na pacienta jako na celek, sestávající jednak z fyzického těla, ale také z psychických predispozic a ze vztahů s okolím. Zásadou celostní medicíny je neléčit příznaky choroby, ale nalézt a uzdravit její příčiny. Mnoho chronických onemocnění je způsobeno nezdravým životním stylem či nelaskavým přístupem k sobě samému. Celostní medicína usiluje o nápravu těchto disharmonií, do spolupráce navíc přibírá samotného pacienta, který tak není pasivním účastníkem léčby, ale stává jejím aktivním vykonavatelem, což taky přispívá k lepšímu vztahu ke jeho vlastnímu zdraví.

 

Výhody a nevýhody

 

Velkým přínosem celostní medicíny je celková náprava přístupu k životu, díky čemuž si dosažené zdraví pacient může udržet podstatně déle, než při povrchní léčbě. Tato výhoda však pro mnohé představuje naopak minus, protože cesta k nápravě je pracnější a pomalejší a mnoho lidí se domnívá, že je to ztráta času. Také je nutné dát si pozor na víru ve všemocnost celostní medicíny či na erudovanost lékaře, který jí provádí. Lékař by měl být vzdělán v medicíně klasické a pacient by k němu měl pociťovat sympatie a důvěru.

 

Kdy se obrátit na celostní medicínu?

 

V případě dlouhých a vleklých chronických problémů, se kterými si neví váš praktický lékař rady. Problém může vězet v nějaké psychické blokaci či v nedostatku určité látky kvůli nevyvážené stravě a podobně. Ekzémy, alergie, astma, problémy se štítnou žlázou, bolesti hlavy, vysoký tlak nebo cholesterol, obezita, to vše jsou problémy, které vám může celostní medicína pomoct vyřešit. V případě, že pacient trpí nějakou vážnou nemocí, může ke klasické medicíně přidat ještě celostní přístup, aby vystopoval a napravil chování vedoucí k jeho onemocnění, protože nemoc má vždy příčinu a kromě genetických dispozic má velký vliv také životní styl a psychické rozpoložení.

Celá problematika není tak jednoduchá, jak je nastíněno v těchto článcích. Ty slouží pouze pro zorientování se v základních charakteristikách a pro pochopení rozdílů ve východiscích a cílech jednotlivých přístupů k léčbě. Každý pacient má zcela individuální průběh své choroby a tím je třeba se řídit.
Nejlepší je nepřistupovat dogmaticky k žádnému z léčebných přístupů, protože každý má svá pro a proti. V dnešní době máme možnost vybírat si ze všech variant tu pro daný problém nejvhodnější, což je dobré využít pro optimalizaci léčby.

Z čeho výchází celostní medicína?

 

Vidíme přicházejícího pacienta s problémy v několika základních úrovních:

 

První úroveň - to je ta základní, se kterou se každý den setkáváme, úroveň "fyzického těla". Zde se projevují všechny příznaky, bolesti, známky nemoci. Na tomto poli pracuje klasická ortodoxní medicína se všemi svými přístupy.

 

Druhá úroveň - energetická, regulační. Zde pracují byliny, homeopatika, léčitelé.

 

Třetí úroveň - je úroveň psychická, která nás informuje o stavu mysli, vědomí a vlastně také podvědomí. Zde se uplatňují zákony psychosomatiky. Jestliže se na této úrovni vyskytuje nějaký blok a v důsledku toho bloku se na jeho fyzické úrovni vyskytuje nějaký příznak, je logické, že tento příznak nemůže být vyléčen žádným lékem, dokud se neodstraní blok na této úrovni.

 

Čtvrtá úroveň - je duchovní, těžko definovatelná, každý si ji můžeme pojmenovat, jak chceme. Víra tvá, Bůh, vesmír, podle Dr. Foučkové nebo Lazareva karma, z homeopatického pohledu miasma, dědičná dispozice.

 

Takže klademe si filozofickou otázku: Kde je příčina nemoci, na které úrovni ji musíme hledat? Můžeme ji vůbec najít nebo dokonce jsme schopni ji odstranit? Podle celostní medicíny jde o vnitřní konflikt mezi tělem a duší.

 

MUDr. Pavel Šácha

ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA

 

Co nazýváme alternativní medicínou?

 

Alternativní medicína je široký pojem zahrnující všechny metody neklasické medicíny, v našem případě zmiňujeme čínskou a indickou medicínu, které se v západních zemích začínají těšit stále větší popularitě.
 

Léčebná východiska a postupy jsou mnohdy postaveny na alternativních filozofických názorech. Tuto medicínu v mnoha případech nemusí provádět lékař, ale léčitel či terapeut, který nemá medicínské vzdělání a který není právně odpovědný za svého klienta.

 

Výhody a nevýhody

 

Je důležité uvědomit si, že alternativní léčebné postupy mohou vyřešit mnohé problémy, nejsou však všemocné a rozhodně není moudré spoléhat se pouze na ně. Zároveň je, pokud se rozhodneme je vyzkoušet, velice důležité vybrat si správného terapeuta, protože tento obor je snadno zneužitelný těmi, kteří v něm vidí pouze rychlý výdělek. Nejlepší je poptat se známých.

 

Kdy se obrátit na alternativní medicínu?

 

Indická a čínská, vnímají člověka jako komplexní bytost úzce provázanou s jejím okolím a vlastně s celým existujícím světem. Lidská bytost je součást velkého celku, který sám o sobě může být vyvážený, chybami v přístupu však nastávají disbalance a ty způsobují nemoci. Je mnoho případů nevyjasněných "záhadných" uzdravení, které klasická medicína nedokázala vysvětlit. Třeba ono "mezi nebem a zemí", na které mnoho lidí kouká s velkou nedůvěrou, má na člověka opravdu vliv a třeba je zrovna alternativní medicína možností, jak tento vliv ovládnout...

HOMEOPATIE

 

Co nazýváme homeopatií?

 

„Účinnost a neškodnost" – to bylo heslo německého lékaře a vědce Samuela Hahnemanna, když téměř před 200 lety vytvořil léčebný přístup, který je dnes znám jako homeopatie. V současné době patří homeopatie mezi nejrozšířenější typy alternativní léčby vůbec. Hlavním principem tohoto přístupu ke zdraví je myšlenka vitální síly, jednota organismu (v Číně známo jako čchi) a zcela individuální přístup k pacientům a jejich obtížím. Pro výrobu homeopatik se používají všemožné přírodní látky (od rostlin, přes hormony a jedy některých živočichů, až po schránky korýšů), jež jsou speciálními postupy uvedeny do silně koncentrovaného stavu. Cílem těchto přípravků je pozitivní ovlivnění celého organizmu, který pak získá sílu pro léčbu a odstranění všemožných obtíží. Pomocí homeopatik je možné udržovat své tělo v dobré fyzické i duševní kondici, vyléčit „obvyklé" nemoci jako nachlazení, ale také zbavit člověka chronických a opakujících se obtíží.

 

Výhody

 

Velikou výhodou homeopatik je jejich šetrnost k organismu, jsou vhodné pro všechny věkové kategorie od novorozenců až po seniory právě proto, že nezatěžují organismus zbytečnými umělými látkami, ale jsou tvořeny z čistě přírodních přísad.  Tyto léky nezpůsobují alergie a jsou často vhodnou alternativou v těhotenství, kdy jsou obvyklé léky zakázány pro jejich negativní vlivy na zdraví dítěte nebo matky. Homeopatika jsou většinou podávána buď ve formě granulek, tablet anebo sirupů, pro děti se účinné látky ředí v malém množství vody.

 

Kdy se obrátit na homeopatii?

 

Homeopatie je tedy vhodnou léčbou anebo doplňkovou léčbou při celé řadě obtíží. Dokáže vyléčit běžné problémy jako je kašel, nachlazení, bolest v krku, žaludeční obtíže, ale také umí dopomoct třeba od nevolnosti při cestování. Správně namíchaný lék toho ale umí daleko více, například potlačit některé nežádoucí účinky radioterapie či chemoterapie, pomáhá také od chronických obtíží, jako jsou poruchy spánku, migrény, astma nebo psychické problémy. Vždy je ale důležité jít si pro radu k odborníkovi, homeopatie je jistě skvělá alternativní medicína, ale neumí vyléčit všechno. Proto se při jakýchkoli obtížích poraďte se svým lékařem, jaká varianta léčby a podpůrné léčby je pro vás ta nejvhodnější.

 
 
 
 
Please reload

Please reload

zde je místo pro vaši inzerci

ČLÁNKY O HUBNUTÍ

TAGY

Jak se naučit pracovat se špatnou náladou

1/3
Please reload

Please reload

© 2016 Zdravota.cz