Každý z nás má jiné genetické predispozice, žije v jiném prostředí, má jiné (zlo)zvyky a proto na každého útočí jiné nemoci. Je dobré chodit na preventivní prohlídky, abychom předešli vzniku chorob, anebo pokud už nás přeci jen nějaká přemohla, abychom jí co nejdříve začali léčit.

 

Světový den boje proti rakovině
 

Od roku 2000 si můžeme každý rok 4. února uvědomovat, jak závažným onemocněním rakovina je. Hned za kardiovaskulárními nemocemi je rakovina nejčastější příčinou úmrtí. Ve světě na ni ročně umírá až 8 milionů lidí a jen v České republice je to přibližně 80 tisíc úmrtí. Tento den má na starost organizace UICC (Union for International Cancer Control) neboli Mezinárodní unie proti rakovině, díky níž se mohou členové, partneři a sponzoři spojit své síly v boji proti rakovině. Hlavním cílem je rozšířit důležitost zdravého životního stylu, zajistit dětem nekuřácké prostředí a podporovat jejich fyzickou aktivitu, popisovat správnou životosprávu, informovat o novinkách v očkování proti rakovině a upozorňovat na škodlivost slunečního záření. Dále klade důraz na včasnou diagnostiku, dostupnost a kvalitu péče o onkologicky nemocné pacienty.

 

Světový den zdravých ledvin
 

Světový den zdravých ledvin si připomínáme tradičně každý druhý čtvrtek v březnu, nemá proto pevně stanovené datum. Byl vyhlášen Mezinárodní federací pro nemoci ledvin a mezinárodní nefrologickou společností. Během tohoto dne se zvyšuje informovanost obyvatel o nemocech ledvin, transplantaci i dárcovství orgánů, diagnostice a léčbě těchto nemocí. Ledviny jsou důležité pro svou funkci filtrace krve a odstraňování odpadních látek z těla. Onemocnění ledvin v prvních fázích obvykle nebolí, proto je důležité klást důraz na prevenci, která je mnohem jednodušší než následná léčba. Hlavními projevy je hypertenze a krev v moči, proto při bezplatném vyšetření v tento den odevzdáte u lékaře jen kapku krve a trochu moči, bude vám změřen tlak a těchto pár minut Vám prozradí stav vašich ledvin.

 

Mezinárodní den zdravého spánku
 

Tento ten připadá na pátek před jarní rovnodenností, proto se jeho datum každoročně mění. Pořádá jej Výbor světového dne spánku spadající pod Světovou asociaci spánkové medicíny. Cílem je upozornit na důležitost spánkové hygieny, vliv stresu na spánek, prevenci poruch spánku, jak spánek ovlivňuje zdraví, kvalitu života, produktivitu a bezpečnost. Závažná nespavost postihuje až 10 - 15 procent populace, ta má pak vliv na denní výkon, způsobuje denní ospalost a nevýkonnost. Probouzení během noci vede k vyplavování stresových hormonů a k urychlení aterosklerotických změn. Důsledkem může být zvýšení krevního tlaku, srdečního tepu, zvýšení hladiny krevního cukru a cholesterolu.

 

Světový den proti tuberkulóze
 

Světový den tuberkulózy byl stanoven na 24. března, neboť roku 1882 právě v den 24. března objevil Robert Koch bacil způsobující tuberkulózu. Nakažených touto nemocí v České republice klesá, právě proto bylo roku 2010 zrušeno povinné očkování, avšak jako nepovinné očkování je tato vakcína stále k dispozici. Toho využívají rodiny s výskytem onemocnění tuberkulózy nebo osoby cestující do rizikových oblastí. Tento den však upozorňuje na stálý výskyt tohoto onemocnění v jiných zemích světa a ročně na TBC umírají až 3 miliony obyvatel. Tuberkulóza je zánětlivé onemocnění napadající hlavně plíce, proto je dobré znát preventivní opatření a na ta se Světový den proti tuberkulóze zaměřuje, na dodržování hygieny, posilování imunity a upozorňuje i na stranění se rizikových skupin.

 

Světový den zdraví
 

Tento svátek připadá každoročně na 7. dubna neboť právě v tento den byla založena Světová zdravotnická organizace. V tento den se konají různé akce, které upozorňují na globální zdraví. Světová zdravotnická organizace klade důraz hlavně na prevenci nemocí, snaží se vymýtit různé nemoci či alespoň snižovat úmrtnost na ně, podporuje hlavně sociálně slabší skupiny obyvatel, které mají k těmto nemocem mnohem blíže. Téma tohoto dne se každým rokem liší, za poslední léta byla společnost seznamována s nemocemi přenášenými hlavně klíšťaty a komáry, s hypertenzí, vlivem životního stylu na život člověka, antimikrobiální rezistencí. Během dne si můžete nechat změřit krevní tlak, množství glukózy v krvi, množství tělesného tuku, BMI, záleží na zdravotnickém zařízení pořádající Den zdraví.

 

Světový den vody
 

Od roku 1993 si každoročně 22. března připomínáme důležitost vody. Tento den, založený Organizací spojených národů, upozorňuje na fakt, že asi 1 miliarda obyvatel má obrovský nedostatek pitné vody. Hlavním cílem je ukázat na čistotu, ochranu vod a šetření vodních prostředků. Ochranu vodních zdrojů podporují další velké organizace jako UNICEF, UNESCO, WHO či FAO. Jen 0,26% vody na naší planetě je určeno k pití i používání v domácnosti, průměrná spotřeba vody na člověka je 120 litrů avšak šestina naší populace tuto možnost nemá a proto umírá na důsledky špinavé vody týdně kolem 42 000 lidí.

 

Světový den Parkinsonovy choroby
 

Světový den Parkinsonovy choroby si připomínáme 11. dubna, neboť právě v tento den se narodil James Parkinson, který popsal toto onemocnění. Je to nevyléčitelná neurologická porucha způsobující zhoršení kontroly nad svými pohyby. Během celého dne se na mnoha místech v České republice můžete dozvědět o onemocnění mnoho informací, např. rizikové skupiny, léčbu, projevy, prevenci či záležitosti dědičnosti. Organizátoři akce ale poskytují i možnost vyzkoušet si na vlastní kůži život těchto pacientů a zúčastnit se různých pohybových aktivit. Každým rokem se objeví v České republice asi 1000 - 1500 nových případů s tímto onemocněním, na světě je to momentálně kolem 6 milionů nemocných. Postihuje převážně starší osoby, ale ani lidem v produktivním věku se vyhnout nemusí.

 

Mezinárodní den bezpečnosti a zdraví při práci
 

Dne 28. dubna zavzpomínáme na ty, kteří se zranili nebo dokonce zemřeli při práci, každoročně je těchto lidí v České republice až 6 tisíc. Celosvětově tento počet lidí zemře v důsledku práce za jeden jediný den, přibližně 5 500 osob. Proto Světová organizace práce upozorňuje na důležitost prevence nemocí z povolání, které mají vliv nejen na tělesnou, ale i na duševní stránku člověka. Každoročně tedy tato organizace oslovuje zaměstnavatele i pracovníky, aby se seznámili s úrazy a nemocemi z povolání a novými trendy v bezpečnosti.

 

Mezinárodní den proti hluku
 

Od roku 1996 je Americkou ligou neslyšících každoročně vyhlašován den proti hluku, a to na Zelený čtvrtek, kdy podle lidové tradice katolické tradice zvony utichnou a "odletí do Říma". Zdravotníci varují před hlukem na diskotékách, z aut a jiných dopravních prostředků, v restauracích a obchodech, ale i v domácnosti, jako například před hlasitou hudbou. Sluchovými vadami je v České republice postiženo více než půl milionů lidí, horší však je, že i malé děti jsou těmto hlasitým zvukům vystavovány a sluch se jim horší již odmala, u tří školáků ze sta se již projevují sluchové problémy. Občas bychom si tedy tento svátek měli uvědomit a dát uším krátkou dovolenou. Poslouchání obyčejného ticha či fyziologických zvuků (les, déšť, vítr a jiné) našim uším velmi prospívá.

 

Světový den alergie a astmatu
 

Světový den alergie a astmatu je od roku 1998 stanoven na první úterý v květnu, proto se datum každoročně mění. Byl založen kvůli vzrůstajícímu výskytu astmatu a alergií organizací „Globální iniciativa pro astma". Hlavním cílem je tedy informovat zdravou populaci o tomto onemocnění, léčbě, ale hlavně prevenci. Přestože obě tyto nemoci jsou ovlivňovány především genetickou výbavou, je dobré znát všechny důležité informace a mít tak poruchy pod kontrolou. Astmatem trpí asi 300 milionů lidí a alergiemi až 30 - 40% populace, každým rokem těchto osob přibývá. V tento den se můžete zúčastnit mnoha přednášek a seminářů na daná témata, některá zdravotnická zařízení nabízejí i měření funkce plic a setkání a diskuzi s alergology, imunology či praktickými lékaři.

 

Den hygieny rukou
 

Každý rok připadá na 5. května Den hygieny rukou založený Světovou zdravotnickou organizací. Mytí rukou patří k nejjednoduššímu způsobu jak se chránit před infekčními nemocemi. Organizace klade důraz na správné mytí rukou jak veřejnosti, tak i zdravotnických pracovníků, aby se snížil přenos infekce mezi personálem i pacienty. Byly vypracovány několikastránkové studie na téma hygieny rukou, osoby v běžném životě však využijí hlavně znalosti základních postupů pro mytí rukou. Právě v tento den se můžete účastnit přednášek a prezentací na téma, jak a kdy si ruce mýt. V některých zařízeních Vám čistotu rukou mohou zkontrolovat speciální UV lampy. Správná hygiena pro nás má opravdu důležitý význam, neboť i v současné době umírá na průjmová onemocnění způsobená nedostatečnou hygienou rukou ve světě až 3 miliony lidí ročně.

 

Světový den proti mozkové mrtvici
 

Tento den si každoročně připomínáme 15. května již od roku 1999 díky organizaci European initiative (EUSI). Ta se zaměřuje na výzkum, léčbu, diagnostiku, prevenci a zmírnění příznaků tohoto onemocnění. Kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí v České republice, a právě cévní mozková příhoda je jednou z nich, a to kvůli nezdravému životnímu stylu. Proto chce organizace upozornit na důležitou prevenci tohoto onemocnění - nekouřit, nepít přílišné množství alkoholu, hlídat si hladinu cholesterolu, chodit na pravidelné prohlídky a být fyzicky aktivní. Ve zdravotnických zařízeních se můžete dozvědět mnoho informací o CMP a navíc máte možnost nechat si zkontrolovat stav cév na krku. Dnes již neplatí pravidlo, že CMP postihuje jen starší osoby, zaznamenány jsou i případy lidí mladších než 40 let.

 

Světový den bez tabáku
 

Světová zdravotnická organizace vyhlásila 31. května 1987 tento den jako "Světový den bez tabáku". Miliony lidí umírají ročně nejen v důsledku aktivního, ale i pasivního kouření, jen v České republice zemře na následky tabáku průměrně 50 lidí denně. Hlavním cílem je proto seznámit veřejnost s následky kouření a prevencí proti tomuto zlozvyku. Prevence je hlavně zaměřena na děti a mládež, neboť z průzkumů vyplývá, že hodně dětí, které přesáhnou desátý rok věku, již mají svou první cigaretu za sebou a právě pro ně je tento zlozvyk mnohem závažnější než pro dospělé. Během celého dne se můžete zúčastnit mnoha seminářů na téma kouření či rakovina plic. Pořádány jsou i různé sportovní akce, divadelní představení pro děti nebo diskuze se zkušenými zdravotnickými pracovníky. Zkušení kuřáci dostanou rady na koho se obrátit v případě rozhodnutí přestat kouřit.

 

Světový den dárcovství krve
 

Tento den, 14. června byl v roce 2003 vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací jako Světový dem dárcovství krve. Jako další podporující organizace se přidala Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Mezinárodní společnost dárců krve a Mezinárodní společnost pro krevní transfúzi. Během dne se oslavují ti, kteří se rozhodli darovat kus sebe pro záchranu druhého člověka. Darovaná krev je využita nejen u akutních případů, ale i chronických forem onemocnění, stejně tak i během porodů. V současné době se ve světě ročně uskuteční až 108 milionů odběrů, v České republice je registrováno asi 278 tisíc dárců, avšak stále jejich počet není dostatečný. Veřejnost je informována o potřebě zdravých krevních derivátů, místech a průběhu odběru. Není vhodnější doba pro rozhodnutí darovat krev než právě v tento den.

 

Světový den připravenosti na hepatitidu
 

Boj proti všem typům hepatitidy se oslavuje 28. července. Od roku 2007 jej pořádá Světová aliance proti žloutence. Viry způsobující hepatitidu mají označení A, B, C, D, E, F. Nejčastějšími typy jsou žloutenky typu A, B, C, E. Kolem 1 milionu lidí na toto onemocnění ročně ve světě umírá. Virová hepatitida B a C se zpočátku moc neprojevuje, příznaky jsou skryté, a proto jsou tyto typy žloutenky nejčastějším druhem vedoucím ke smrti. Proti hepatitidě A a B máme možnost se chránit pomocí očkování. Každý typ se projevuje jinak, jinak se přenáší, ale také léčí. Proti ostatním druhům žloutenky existuje spolehlivá ochrana, být informován a chovat se zodpovědně. V mnoha zdravotnických zařízeních se dozvíte nejdůležitější informace týkající se průběhu nemoci, příznaků, léčby, ale hlavně prevence.

 

Mezinárodní den Alzheimerovy choroby
 

Každoročně si 21. září připomínáme, jak závažná nemoc Alzheimerova choroba je. Onemocnění způsobuje pokles kognitivních funkcí, tedy myšlení a paměti, začne se projevovat zapomětlivostí a emocionální nestabilností. Touto nemocí trpí momentálně ve světě asi 40 milionů lidí, avšak počet nemocných stále rapidně stoupá, v našem státě se počet pacientů pohybuje kolem 120 tisíc. Nemoc je nevyléčitelná, ale zmírňování příznaků je v současné době na vysoké úrovni. Hlavní prevencí není jen pravidelné trénování paměti například pomocí křížovek a kvízů, ale patří sem i fyzická aktivita, samozřejmě přiměřená věku. Na mnoha místech v České republice se proto můžete o tomto onemocnění, postihujícím spíše pacienty v produktivním věku, dozvědět více informací.

 

Světový den srdce
 

Světová federace srdce vyhlásila každou poslední zářijovou neděli jako Světový den srdce, proto datum tohoto dne není stabilní. V České republice je onemocnění srdce a cév na prvním místě v příčinách úmrtí. Jsou způsobeny hlavně aterosklerózou, proto je nejdůležitější prevence. Každoročně zemře na celém světě na nemoci srdce asi 17,1 milionů lidí a tento počet se kvůli nezdravému životnímu stylu stále zvyšuje. Na mnoha místech se proto dozvíte důležité informace o této problematice. Jsou pořádány přednášky, koncerty, běhy či jiné sportovní akce. V nemocnicích Vám bude změřen krevní tlak, množství cholesterolu a cukru v krvi či BMI, někde se dokonce můžete zúčastnit zátěžových testů srdce. V pokročilém věku bere na srdce léky každý druhý pacient. Alarmující je i číslo na léčbu těchto pacientů, v Evropské unii se tato hodnota blíží 200 miliardám eur za rok.

 

Světový den duševního zdraví
 

Během 10. října je důležité najít si čas na klid a odpočinek. Světová federace pro duševní zdraví vyhlásila tento den jako svátek již v roce 1992. Duševní zdraví je definováno jako stav osobní pohody, kdy může člověk naplnit a uplatnit své individuální schopnosti, dokáže zvládat životní zátěž a stres. Asi 10 -15% sebevražd je způsobeno právě narušením duševního zdraví. Proto se v tento den můžete naučit zvládat stres a každodenní shon, dozvíte se metody napomáhající našemu duševnímu stavu – meditace, dechová cvičení, jóga či návštěva psychologa.

 

Světový den zraku
 

Každý druhý týden v říjnu si připomínáme důležitost zraku díky Světové zdravotnické organizaci, která tento den vyhlásila jako svátek. Se zrakovým postižením žije 25 milionů lidí a 70 milionů má se zrakem problémy. Přestože Vás moderní medicína zbaví mnoha problémů s očima, lepší je těmto poruchám předcházet. Na prohlídku k očnímu lékaři můžete navíc dorazit bez předchozího doporučení praktického lékaře. Oční lékař Vám vyšetří stav sítnice na krvácení a jiné defekty, posoudí stav cév a cévních uzávěrů, jizev a mnoho dalších poškození. Na specializovaném pracovišti, oftalmologickém centru pomocí optické koherenční tomografie vyšetří sítnici, cévnatku, rohovku i zrakový nerv velmi podrobněji. Tento den se velmi hodí k návštěvám očního lékaře a odhalení případných poruch.

 

Světový den výživy
 

Od roku 1981 si 16. října připomínáme stálý nedostatek stravy v rozvojových zemích, kde na něj umírají hlavně děti. Připomínáme si také přesný opak, nadbytek konzumace potravy způsobující ve vyspělých zemích obezitu a s ní spojené další zdravotní potíže. Svátek se slaví na základě rozhodnutí konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství. Denně umírá na nedostatek jídla více než 24 000 lidí a z toho tři čtvrtiny jsou děti mladší 5 let, neustálou podvýživou trpí kolem 800 milionů lidí. Naopak na následky obezity, nejčastěji na onemocnění srdce a cév umírá jen v České republice kolem 200 lidí denně. Nejčastěji kvůli nevhodnému způsobu stravování spolu s nedostatkem pohybové aktivity. V tento den si ve zdravotnických zařízeních můžete nechat zjistit BMI popřípadě se dozvědět více informací o vašem stavu týkající se tělesné váhy.

 

Světový den úrazů
 

Světová zdravotnická organizace vyhlásila 17. říjen jako Světový den úrazů, neboť jen v České republice je ročně 1,6 milionu úrazů, 6 tisíc z nich jsou úrazy smrtelné. Svátek byl vyhlášen už v roce 1992, ale ani přes snahu odborníků počet úrazů neklesá. V České republice je nejvíce zranění zaznamenáno při sportu a v domácnosti, často také během dopravních nehod. Za poslední rok postihlo 26 tisíc lidí zranění, které je poznamenalo doživotně. Této skupině pacientů pomáhá společnost Šance na vzdělání, Nadace české pojišťovny, která se věnuje hlavně postiženým lidem vlivem dopravních nehod, pomáhá jim žít kvalitní život i po úrazu. V těchto případech je nejdůležitější prevence, zvláště u dětí, kdy k vážným zraněním stačí opravdu málo.

 

Světový den proti osteoporóze
 

Každoročně je 20. říjen zaznamenán jako Světový den proti osteoporóze. Byl vyhlášen Anglickou národní společností pro osteoporózu v roce 1996, společně s Mezinárodní nadací pro osteoporózu v roce 1997. Hlavním sponzorem je Světová zdravotnická organizace. Řídnutím kostí trpí v České republice asi 8% občanů, asi 500 000 žen a 200 000 mužů. Osteoporóza působí snazší lámání kostí a díky komplikacím umírá na toto onemocnění v důsledku zlomenin 15 – 20% pacientů staršího věku. Během tohoto dne se šíří informace o tomto onemocnění. O prevenci, diagnostice, léčbě, proto jsou pořádány různé přednášky a besedy, kterých se zúčastní mnoho lékařů a zdravotnických pracovníků.

 

Světový den diabetu
 

Diabetiky si připomínáme v den narození lékaře Frederika Bantinga, který v roce 1891 objevil inzulín, tedy 14. listopadu. Onemocnění může způsobit dědičnost, ale většina diabetiků jej „získala" svým životním stylem a obezitou. Přitom stačí jen dodržovat správnou prevenci – cvičit 30 minut denně a jíst stravu s nižším obsahem tuku a více vlákniny. V tento den pořádaném Mezinárodní diabetologickou federací se můžete o cukrovce dozvědět více informací, o prevenci, diagnostice, typech diabetu. Můžete si nechat změřit hladinu cholesterolu a cukru v krvi, tlak, BMI. Součástí dne je i „Pochod proti diabetu", který symbolicky poukazuje na fakt, že jedním druhem prevence je nachodit denně alespoň 10 tisíc kroků.

 

Mezinárodní nekuřácký den
 

Tento den je připisován vždy na třetí čtvrtek v listopadu. Nekuřácký den je osvětou pro všechny kuřáky, kteří neničí zdraví jen sobě, ale kouřem z cigaret ohrožují i ostatní osoby, nekuřáky neboli tzv. pasivní kuřáky. Kouření je nejčastější příčinou úmrtí ve světě, každoročně připraví cigarety o život kolem 5 milionů lidí. Dlouhodobá závislost způsobuje 90% úmrtí na rakovinu, 75% na chronické bronchitidy a 25% na ischemické choroby srdeční. S vykouřením cigarety si kuřák zkracuje svůj život zhruba o 5 minut. Na mnoha místech v České republice se můžete dozvědět o závislosti mnoho informací, hlavně jak přestat kouřit nebo vůbec nezačít. Některá zdravotnická zařízení nabízejí zjištění míry znečištění dechu oxidem uhelnatým.

 

Světový den AIDS
 

Po celém světě je 1. prosinec veden jako Světový den AIDS, neboť právě toto onemocnění je největší hrozbou současnosti, nemoc bez účinného vyléčení. Za celou dobu existence této nemoci na ni zemřelo více než 25 milionů lidí a nyní je nakaženo přes 33,3 milionu obyvatel. Proto je tento den zaměřen na informování společnosti o možnostech ochrany, způsobech nákazy a o možnostech léčby. Nejvíce jsou touto nemocí ohroženi lidé ve věku 15 – 29 let, tedy mladí lidé. Osoby poskytující sexuální služby, uživatelé drog injekční formou či muži praktikující homosexuální styk.

V rámci výchovy ke zdraví je důležitá celá řada dnů, během nichž jsou otevřeny nemocnice a specializovaná pracoviště, aby nás odborníci nejen informovali o možnostech prevence, rizikových faktorech, možnostech léčby atd., ale také proto, aby nám zdarma udělali preventivní vyšetření na rozličné nemoci.


Zde je přehled důležitých dnů pro zdraví:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMY PREVENCE

zde je místo pro vaši inzerci

ČLÁNKY O HUBNUTÍ

TAGY

© 2016 Zdravota.cz