Zdravé sebevědomí – cesta ke štěstí


Zdravé sebevědomí je jednou z nezbytných podmínek pro šťastný a úspěšný život. Úspěšný život nemusí znamenat dosažení závratné kariéry, ale dosažení svých životních cílů a práce, která člověka baví a naplňuje.


Co je zdravé sebevědomí a jak se projevuje

Sebevědomí je nadhled nad všemi nezdary, které nás potkávají, a také umění poučit se z toho, co jsme dříve udělali špatně. Zdravé sebevědomí je pravdivé uznání svých schopností, předností, svých kladných i záporných stránek. Jedinec se zdravým sebevědomím dokáže vytěžit i z negativních a nepříjemných zkušeností a okolností. Tyto okolnosti a zkušenosti ho nezdrtí, nesloží ho, ale povedou k růstu jeho osobnosti. Zdravé sebevědomí je pilířem klidného a spokojeného života. Zdravě sebevědomý jedinec zná svoji cenu, jde mu o to, jak prospět druhým, nikoli o to, jak se jim co nejvíce zalíbit. Základem zdravého sebevědomí je rodina, to znamená výchova rodičů.


Jak se projevuje naše sebevědomí?

Dostatek zdravého sebevědomí signalizuje vzpřímený stoj, vzpřímená hlava a ruce podél těla. Sklonění hlavy a hrbení, je ukazuje na nedostatek důvěry a jistoty, stejně tak nervózní žmoulání kapesníku a dalších předmětů, například propisky. Křečovité držení těla není ukazatelem zdravého sebevědomí, ale našeho strachu, že neuděláme ten správný dojem. Zdravě sebevědomý člověk si nesedne na okraj židle a neschoulí se, ale sedne si vzpřímeně na celou plochu židle. Pomalá chůze a drobné kroky prozrazují nejistotu, naopak zdravé sebevědomí se projevuje rychlou chůzí a dlouhými kroky.


Jednání a pohyby zdravě sebevědomého člověka jsou přirozené, apatické pohyby nepůsobí důvěryhodně. Mírný úsměv prozrazuje optimismus, navozuje přátelskou atmosféru a působí dobrým dojmem. Oční kontakt je příznivým znakem, pozor však na dlouhý pohled do očí, ten nepůsobí dobrým dojmem.


Upravený vzhled a vhodné oblečení působí dobrým dojmem. Naše oblečení ovlivňuje naše momentální psychické rozpoložení. Zdravě sebevědomý jedinec nosí to, v čem se cítí dobře a chodí upravený. Kdo se zanedbává, ten signalizuje svému okolí, „na mě už nezáleží", a okolí to tak také přijímá.


Zdravě sebevědomý člověk zná svoji cenu a nepotřebuje si dokazovat svoji hodnotu na úkor druhých. Jedná věcně, stručně, srozumitelně, působí důvěryhodně, přátelsky, věří tomu, co říká, stojí si za tím. Málomluvnost a mnohomluvnost nejsou známkou zdravého sebevědomí. Zbytečné mluvení snižuje důvěru okolí, málomluvnost prozrazuje strach a nejistotu a tím vyvolává v druhých lidech nedůvěru. Zdravě sebevědomý člověk dokáže hovořit s nadšením a zaujmout druhé, umí naslouchat druhým, umí spolupracovat, je dobrým partnerem v práci i v životě. Povýšená arogance a plachost jsou krajní projevy nedostatku zdravého sebevědomí. Neschopnost říci ne je ukazatelem závislosti na mínění druhých, na touze každému se zalíbit, každému vyhovět. Zdravě sebevědomý jedinec se nepodceňuje, nemá zvýšenou citlivost na výtky ostatních, jedná asertivně, umí taktně, elegantně, srozumitelně, věcně a důrazně říci ne. Kdo má zdravé sebevědomí, neříká „zkusím to", protože slovo „zkusím to" je brzda sebevědomí, tím člověk říká, že není dost dobrý na to, aby to mohl získat a jestliže to přece jen získá, je to záležitost štěstí. Co člověk dělá, to ho formuje, když někdo dělá něco, co ho baví, v čem je dobrý, podporuje tím své zdravé sebevědomí. Zdravě sebevědomý člověk je sám sebou.


Zásady zdravého sebevědomí

Být sám sebou, nebýt závislý na mínění druhých.


Dokázat ocenit své přednosti a schopnosti a pracovat na svých nedostatcích a netrápit se jimi.


Mít rád sám sebe. Pouze člověk, který má rád sám sebe, dokáže přijmout a mít rád druhé lidi.


Nedůvěřovat slepě druhým.


Nepadat do smutku, pochybností, když se nedaří, ale systematicky pracovat na tom, aby se dařilo. A věřit, že jednou bude lépe.


Udržovat se v dobré psychické i fyzické kondici a pečovat o ní i o své zdraví.


Nešetřit na sobě.


Nevnucovat se, neradit tomu, kdo nežádá o radu, nedávat své city tomu, kdo si ho nezaslouží či o něj nestojí.


Vyhnout se časté sebekritice i přemítání ve své minulosti, co jsem udělala špatně, to podráží nohy. Kritika druhých má být upřímná, oprávněná a věcná.


Poučit se ze zkušenosti druhých. Naslouchat radám druhých, ale jednat podle sebe.

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

ČLÁNKY O HUBNUTÍ

TAGY

© 2016 Zdravota.cz