Jak nás ovlivňuje reklama?


Reklama na nás číhá doslova na každém kroku, útočí na nás z výloh, billboardů, časopisů, z televize i z internetu. Usměvaví, krásní a šťastní lidé z reklamy nám radí, co máme dělat, jak máme žít, přesvědčují nás o vhodnosti daného zboží či služby. Reklama nás ovlivňuje, naštěstí se ale jejímu vlivu můžeme bránit.


Co je reklama a jak vznikla?

Reklama je propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky. Cílem reklamy není informovat spotřebitele, ale přesvědčit ho, aby si koupil propagované zboží či službu, přestože ji nepotřebuje. Reklama klade důraz na emoce spotřebitelů, mnohdy prezentuje zkreslené, poupravené, přehnané informace, pod jejichž tíhou člověk snadno podlehne. Slovo reklama má původ v latinském slově reclamare, což znamená „znovu křičeti".


Historie reklamy se začala psát v době vzniku obchodování. Zpočátku existovala pouze v grafické podobě, znázorňovala obraz zboží, který obchodníci ukazovali kupujícím a přitom vychvalovali své zboží. První písemný záznam reklamy pochází ze starověkého Egypta. Vynález knihtisku přinesl s sebou tištěnou reklamu v podobě letáků, tištěných inzerátů. Reklama se postupně vyvíjela a zdokonalovala do podoby, v jaké ji známe dnes.


Jaký má na nás vliv?

Reklama je založená na skutečnosti, že se člověk většinou rozhoduje podle určitých neměnných pravidel a emocí. Reklama vytvoří v naší mysli představu, že když si koupíme určitý výrobek či službu, zažijeme slast. Dané zboží či službu si koupíme podvědomě, protože to máme spojené s touto příjemnou emoci. Naše podvědomí nám říká, že nákupem propagovaného zboží či služby zmizí z našeho života všechny problémy, které nás dosud trápily. Reklama přesvědčuje naše podvědomí, že opakovaným nákupem zboží či služby zažijeme opět onu známou, příjemnou emoci. Způsob, jakým nás ovlivňuje reklama je zrádný, skrytý, obtížně čitelný, lákavý, přesvědčivý.


Příkladem jsou billboardy, fotografie na nich působí sugestivně, ukazují nám svět, který si přejeme, aby byl. Vnucují nám, že pokud si koupíme vystavený produkt, budeme stejně krásní a šťastní jako přitažlivá postava či postavy na fotografii. Dalším příkladem reklamy je televizní reklama. Snaží se spotřebitele přesvědčit o nutnosti pořídit si propagovaný výrobek. Sugeruje mu myšlenku, že pokud si ho nekoupí, je méně člověkem, než jeho soused, který si tento výrobek kupuje. Reklama nám nejen vnucuje, co si máme koupit, ale také nám diktuje, co máme dělat, jak máme žít.


Reklama je záludná, svým opakováním i atraktivitou v nás vyvolává touhu vlastnit, přesvědčuje nás, že pokud dané zboží nemáme, nejsme spokojení, jako jsou lidé v reklamě. Vědomě sice víme, že reklama je propagace něčeho, co nepotřebujeme, reklama však působí na naše podvědomí. Naše podvědomí ovlivňuje naše jednání více, než si myslíme. Z toho pramení úspěšnost reklamy. V některých lidech může reklama dokonce vyvolat pocit méněcennosti. Několikrát denně vidí v televizních reklamách dokonalé lidi, dokonalé rodiny, šťastné, krásné, spokojené, neustále se usmívající. Při pohledu na tyto úžasné lidi se někteří v duchu ptají, kde dělají chybu, že nevypadají stejně. Reklama nám skrytě diktuje nereálný požadavek dokonalosti, diktuje nám, že za všech okolností musíme být dokonalí. A podsouvá nám myšlenku, jak toho dosáhnout. Přesvědčuje nás, že když budeme dělat to, co dělají lidé v reklamě, budeme stejně dokonalí, stejně krásní, úžasní, šťastní. V televizi běží také reklamy, které nevnímáme jako reklamy. Příkladem je film, kdy oblíbený filmový hrdina konzumuje nějaké jídlo či nápoj. Některé reklamy jsou cíleně zaměřené na děti. Děti jsou snadno ovlivnitelné, věří reklamě a naléhají na své rodiče, aby jim danou hračku či jiné zboží koupili.


Mnohé ženy a dívky ovlivňují reklamy v časopisech. Při pohledu na fotografie krásných modelek si neuvědomují, že fotografie je možné retušovat a to, co se jim předkládá je iluze a ne skutečnost. Chtějí se podobat krásným modelkám v reklamách na luxusní kosmetické výrobky či na luxusní oblečení. Utrácejí peníze za zboží, které by si jinak, chtějí se modelkám připodobnit nejen kupováním určitého zboží, které používají, ale také vzhledem. Drží různé nesmyslné drastické diety, poškozují si zdraví a některé končí v pasti jménem anorexie.


Kromě televize a billboardů nás o koupi zboží přesvědčují letáky, nabízejí nám různé slevy.


Málokdo jde do daného hypermarketu a koupí tam pouze zboží ve slevě, většina lidí koupí spolu se zlevněným zbožím spoustu nezlevněného zboží, které nepotřebují. Pozadu nezůstávají ani různé lékárny, které nabízejí různé akce. Samostatnou kapitolou jsou reklamní letáky na předváděcí akce, které se zaměřují na seniory. Lákají je na různé slevy, výhry, dárky. Ve skutečnosti čeká na seniory předražené zboží pochybné kvality a manipulace ze strany prodejců.


Jak se bránit vlivu reklamy?

Nejlepší je mít vlastní názor a rozhodovat se na základě myšlení, nikoli emocí či názorů druhých. Nechoďte na nákup s dětmi, mnohdy neodoláte a koupíte věci, které byste jinak nekoupili. Nechoďte na nákup hladoví, jinak koupíte více potravin, než jste měli v plánu a než potřebujete. Při nákupu se dlouho nezdržujte, vezměte si sebou seznam, co chcete koupit, spěch nutí ke střídmosti. Při nákupu se neřiďte reklamou, ale složením na zadní straně obalu výrobku. Je třeba vědět, co si kupujete a co dáváte svému tělu.


Snažte se zamyslet nad slovy reklamy, reklamních sloganů v obchodě, v televizi, zkrátka všude, kde se s reklamou setkáte. Pokud sleduje v televizi reklamy vaše dítě, přemýšlejte s ním o nich nahlas, tím ho učíte přemýšlet a utvářet si vlastní názor. Učte svoje dítě uvědomit si, o co jde tvůrcům reklamy, že jim jde o to, docílit u lidí pocit, že jim něco chybí a že to něco je propagovaný výrobek. Učte svoje dítě uvědomit si, že svět v reklamě není skutečný svět, že je to pouze iluze.

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

ČLÁNKY O HUBNUTÍ

TAGY

© 2016 Zdravota.cz