Předváděcí akce a podomní prodej – past na senioryRežisérka Sylvie Dymáková svým dokumentárním filmem „Šmejdi" odhalila nekalé praktiky podomních prodejců. Kdo si myslí, že „šmejdi" zmizeli ze scény, velmi se mýlí. Jsou stále mezi námi a přicházejí s novými triky. Někteří se dále věnují předváděcím akcím, z jiných se stali podomní prodejci. Jejich cíl je stále stejný; vnutit spotřebitelům předražené zboží pochybné kvality. Opět se zaměřují na seniory, kteří jsou nejzranitelnější.Past č. 1 – předváděcí akce


Průběh klasických předváděcích akcí není třeba nijak popisovat. Nalákání na oběd zdarma a na bohatý kulturní program je obehraný trik, který mnoho lidí zná. „Šmejdi" proto přišli s novým trikem – lákají spotřebitele na výhru dovolené v atraktivních lokalitách, což zní velmi lákavě a najde se mnoho lidí, kteří se na její „slavnostní předání" dostaví. Tam pak na ně místo očekávané výhry čekají zkušení manipulátoři, kteří jim vnutí předražené zboží. Někdy sice spotřebitelé ohlášenou výhru v podobě dovolené získají, zaplatí za ní však mnohem více, než kdyby si ji koupili v cestovní kanceláři. V některých případech požadují prodejci po spotřebiteli různé poplatky, které podle nich nejsou součástí výhry, jako je poplatek za jednolůžkový pokoj.


„Šmejdi" obcházejí zákony


Zákon se postavil na stranu spotřebitelů, od 1.1 2014 platí novela zákona č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Zákon „šmejdy" nezničil, jak se předpokládalo, pouze jim ztížil práci. Předváděcí akce se konají stále, jen se nenazývají předváděcí akce, ale říká se jim soukromý jarmark, degustace, ochutnávka a podobně. Někteří podvodní prodejci se vydávají za zaměstnance firem, například mobilních operátorů, a telefonicky zvou své oběti na předváděcí akce pod záminkou finanční odměny. Dalším lákadlem je pozvánka na otevření nového obchodu. K otevření nového obchodu nikdy nedojde. Z pozvání se vyklube předváděcí akce s obvyklými slevami a „výhrami" v podobě bonusů na nákup předraženého zboží nevalné kvality. Někteří podvodníci se vydávají za zástupce lékáren, obvolávají své potenciální oběti a slibují jim dárkové poukazy či jiné výhry. Mají podmínku – ceny je nutné si vyzvednout na konkrétním místě, kde na ně čeká předváděcí akce. Prodejci se vydávají i za ombudsmany nebo zástupce firem, jejichž cílem je pomoci spotřebitelům vymoci jejich práva. Avšak podmínkou pro získání takové „pomoci" je zakoupení karty v hodnotě několika tisíc korun, na kterou pak může spotřebitel údajně někdy v budoucnosti získat hodnotný zájezd.


Novela zákona stanovuje prodejcům povinnost ohlásit předváděcí akci předem České obchodní inspekci. Podvodní prodejci dokáží obejít tuto novelu vydáváním předváděcích akcí za ochutnávky a různé soukromé akce, jiní pořádají předváděcí akce v bytech svých potenciálních obětí. Výjimkou nejsou předváděcí akce pořádané v zahraničí, někdy dokonce v zemích mimo EU. Některé předváděcí akce se konají v mobilních provozovnách, umístěných na chodbách nákupních center a dalších podobných místech. Chtějí-li podvedení spotřebitelé vrátit zboží, jsou často nuceni domáhat se svých práv soudní cestou a dokazovat, že byli osloveni mimo provozovnu, což je velmi obtížné. Někdy se sice spotřebiteli podaří domoci se svého práva, je mu to však k ničemu. Prodejce mezitím stihne zmizet a začít provozovat svou činnost na jiné adrese pod jiným jménem.


Někteří prodejci donutí spotřebitele k podpisu smlouvy i k podpisu ustanovení, ve kterém potvrzují, že si sjednali návštěvu prodávajícího za účelem objednávky. Tento nový trik obchází zákon a znemožňuje spotřebiteli odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu a vrátit zboží. Podvedení účastníci předváděcích akcí se spolu s navazující úvěrovou smlouvou často dostávají do kolotoče nevýhodných splátek a mnohdy i dluhů.


Jak se zachovat na předváděcích akcích


Několikahodinové sezení na židlích a poslouchání dlouhé, hlasité prezentace, slibů, odvolávání se na slavné osobnosti, nabízení slev, dárků, alkoholu, cílení na zdraví („když nekoupíte tento výrobek, ohrožujete své zdraví i zdraví svých blízkých") dokáže ovlivnit mnoho lidí. Když se k tomu připočte arogantní jednání, nátlak, ponižování, málokdo je schopen odolat. Nejlepším řešením je se s těmito prodejci nebavit, pozvánky házet do koše, pokládat telefony a na žádnou předváděcí akci nechodit. Budou-li na vás „šmejdi" naléhat a chrlit na vás informace o výhodách jejich nabídky, rázně je odbuďte, položte jim telefon a mějte na paměti, že vás na předváděcích akcích nic dobrého nečeká.


Proč seniory stále lákají předváděcí akce?


Není náhodou, že věk účastníků předváděcích akcí se pohybuje od 65 let výše. Neurologické změny jsou jednou z charakteristických projevů stárnutí. U nedostatečně trénovaného mozku dochází v seniorském věku ke zhoršení kognitivních funkcí, jako je schopnost učit se, zapamatovat si nové věci, rychlost myšlení, přizpůsobení se novým situacím a plánování. Někteří senioři jsou pomalejší či nedoslýchaví, jiní trpí některou z forem demencí. U seniorů hrají nemalou roli při rozhodování během nákupu hluboké neuronální struktury. Senioři vyrůstali v době nedostatku, zboží se muselo shánět a kupovat do zásoby. „Šmejdi" dokáží nalákat seniory na to, po čem touží. Proto se pro některé seniory staly návštěvy předváděcích akcí jakousi drogou, které se nejsou schopni vzdát. Co proti tomu dělat? Nejlepším lékem je činnost, něčím se zabavit – pokud se nedokážete vzdát slev, choďte pro ně do supermarketů, hypermarketů či jiných obchodů. Na slevách sice nemusíte ušetřit, avšak na rozdíl od předváděcích akcí vás nedostanou do dluhové pasti.


Past č. 2 – podomní prodej


Z některých bývalých pořadatelů předváděcích akcí se stali podomní prodejci. Jejich sortimentem není jen nabídka změny plynu a elektřiny. Nabízejí i jiné služby a také zboží. Usmívají se a chrlí záplavu informací o „výhodnosti" své nabídky. Jde jim pouze o váš podpis na smlouvě, aby ho získali, neštítí se lhaní ani vydávaní se za někoho a někteří z nich jsou dokonce schopni zfalšovat váš podpis.


Podomní prodejci plynu a elektřiny


Podomní prodejci plynu a elektřiny si rádi hrají na kontrolory a chtějí na svých potenciálních obětech faktury. Neukazujte jim je, nedávejte jim do ruky takovou zbraň. Před podpisem smlouvy si nechte předložit text smlouvy, obchodní podmínky a také platný ceník. Obojí pečlivě prostudujte, nechte si vše vysvětlit, pokud něčemu nerozumíte nebo se vám na smlouvě něco nelíbí, nepodepisujte ji. Nic nepodepisujte ve stresu, pod tlakem. Mohli byste podepsat nejen nevýhodnou smlouvu, ale také prohlášení, že prodejci přišli na vaše pozvání nebo že smlouva byla uzavřena na provozovně, čímž byste byli připraveni o možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Nejlepší obranou je se s těmito prodejci nebavit a nepustit je do bytu. Pokud je pustíte dovnitř, požadujte na nich, aby se představili a řekli, koho zastupují. Jejich údaje si ověřte telefonicky.


Podomní prodejci nabízející jiné služby


Někteří podomní prodejci se nechávají pozvat tím, že obvolávají své potenciální oběti s nabídkou testu vody zdarma. Test vody skutečně provedou zdarma, samotná procedura vypadá velice přesvědčivě a profesionálně. Při testování však používají trik, který předstírá špatnou kvalitu vody. Zfalšované výsledky sdělí telefonicky dalšímu prodejci, který přijde s nabídkou vodního filtru. Taktika těchto prodejců cílí na vaše zdraví. Taktika jiných „šmejdů" je zaměřená na bezpečnost. Tito podvodníci obcházejí domy, vydávají se za zaměstnance prověřených firem a vnucují lidem předražené bezpečnostní vložky do zámků. Jiní podomní prodejci se snaží se vetřít do bytů svých potenciálních obětí jako pracovníci VZP. Tvrdí, jim, že přišli kontrolovat zdravotní stav a zároveň je nutí ke koupi předraženého zboží pochybné kvality


Podomní prodejci nabízející zboží


Mezi další triky povedených podomních prodejců patří vydávání běžného průmyslového zboží za zboží vyrobené na zakázku. Cílem této metody je připravit klienty o možnost odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Tuto metodu používají často při prodeji matrací a lůžkovin. Nabízejí zboží v obvyklé škále rozměrů, které je běžně dostupné na trhu, které však prezentují jako zhotovené podle pokynů a přání spotřebitele. Ne každý spotřebitel ví, že je podstatný rozdíl mezi běžnou kupní smlouvou a smlouvou o zhotovení věci na zakázku. Při podepsání běžné kupní smlouvy má spotřebitel možnost od ní do čtrnácti dnů odstoupit, a to bez udání důvodů. V případě kupní smlouvy o zhotovení věci na zakázku platí výjimka z tohoto zákona, což znamená, že se na toto zboží čtrnáctidenní lhůta odstoupení od kupní smlouvy nevztahuje.


Jak jednat s neseriózním prodejcem


Nejlepší řešení je mít pro tyto prodejce jen jedno slovo: NE. Zásadně je nepouštět do bytu. Nepouštět se s nimi do diskuze. Pokud to uděláte, přesvědčí vás, abyste je nejen pustili dovnitř, ale abyste si od nich koupili předražené výrobky, které jsou na trhu k dostání běžně a za mnohem nižší cenu. Podomní prodejce bude argumentovat výhodnou cenou, výjimečnou kvalitou a vlastnostmi, které vám zlepší zdraví nebo pomohou předejít různým nemocem a navíc díky nim ušetříte. Pokud si prodejce pustíte do bytu, ověřte si jejich totožnost, nechte si vše vysvětlit, nenechte se rozptylovat, nepodléhejte tlaku. Než něco podepíšete, řádně si to prostudujte a hlavně nepodepisujte to, čemu nerozumíte.


Jak odstoupit od smlouvy?


Pro odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů je třeba napsat dopis a odeslat ho doporučeně poštou nejpozději poslední den lhůty, tj. 14. den. Dny se počítají ode dne převzetí zboží, u kupní smlouvy ode dne jejího podpisu. Dopis musí obsahovat některé náležitosti, jinak je neplatný. Měl by obsahovat jméno a příjmení obchodníka, či v případě, že se jedná o právnickou osobu, název společnosti. Dalšími náležitostmi dopisu jsou IČO, adresa uvedená ve smlouvě, datum účasti na akci a podepsání smlouvy. V dopise je také nutné uvést místo podpisu kupní smlouvy, číslo kupní smlouvy, předmět smlouvy, to znamená konkrétní zboží a jeho cenu. V posledním odstavci je třeba uvést, kolik peněz jste prodejci již zaplatili a také číslo svého bankovního účtu. Pokud nemáte bankovní účet, uveďte svoji adresu. Nedílnou součástí dopisu je také datum a váš podpis.

Štítky:

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

ČLÁNKY O HUBNUTÍ

TAGY

© 2016 Zdravota.cz