Zdravotní pojištění pro domácí mazlíčky


Náklady na preventivní zdravotní péči, léčbu a případné operace jsou u zvířat mnohdy vysoké. Pro majitele čtyřnohých miláčků je určeno speciální pojištění, které tyto výlohy může pokrýt. Díky tomu se vám už nestane, že by nedostatek financí zabránil v poskytnutí péče vašemu zvířátku. Kromě zdravotního pojištění si můžete sjednat i pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě, které se vztahuje i na škody třetím osobám způsobené zvířetem.


Speciální pojištění domácích zvířat u nás nabízí pouze několik pojišťoven. Pomáhá uhradit náklady související s léčbou nebo úhynem pojištěného zvířete. Pro sjednání se musí vždy jednat o jednoho konkrétního domácího mazlíčka, který musí být jednoznačně identifikován (dnes nejčastěji čipem nebo tetováním), aby jej nebylo možno zaměnit.


Specializované pojištění se týká především psů. Může se k němu sjednat i připojištění na škodu třetí osobě, kterou by mohl pes způsobit. Pojistit lze všechny psy bez rozdílu rasy, tedy jak ty čistokrevné, tak i psy bez původu. Za stejnou cenu si pojistíte jak křížence, tak i mezinárodního šampiona. Cena záleží většinou jen na věku zvířete. Pojistit si lze pejska jen v určitém věkovém rozmezí. Pojišťovny se liší v limitech pojistného plnění. Existují i speciální pojistky pro psy záchranářské, slepecké, asistenční a speciální vyhledávací, zkrátka pro psy pracovní. Ti mají často na pojištění výraznou slevu.


Toto pojištění kryje výlohy za léčbu až do výše téměř 100 000 Kč ročně. U každé pojišťovny je to trochu jiné. Pojištění veterinární léčby hradí výdaje za léčbu a veterinární zákroky. Z této pojistky může být někdy hrazena i náhradní péče o zvíře v případě hospitalizace majitele. Pojištění úhynu je doplňkové, nelze jej zřídit zvlášť, a sjednává se tehdy, má-li zvíře vyšší cenu. Dojde-li pak k smrti zvířete, je majiteli vyplacena jeho finanční hodnota. Samozřejmě je určen výstupní věk, většinou 8 let, u velmi těžkých psů 6 let. Hodnotu psa je potřeba řádně prokázat.


Pojišťovny často před sjednáním pojistky vyžadují absolvování preventivní prohlídky, potřebné očkování a potvrzení veterináře o tom, že je zvíře zdravé. Vybrat si můžete z několika limitních tříd, které se liší výší limitu a tedy i částkou za roční pojistné. Ta se určuje i podle kategorie zvířete (pes, kočka) a jeho věku. U psů se zohledňuje i váhová kategorie.


Pro hospodářská zvířata je určeno zcela jiné pojištění, to chrání podniky a chovatele před finančními ztrátami.


zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

ČLÁNKY O HUBNUTÍ

TAGY

© 2016 Zdravota.cz