Jsou dny, kdy jsou ženy více atraktivní a muži více žárliví

 

Ženy si každý měsíc procházejí hormonálními změnami, které ovlivňují jejich chování, náladu, ale i atraktivitu a to, jak působí na okolí. Všimli jste si někdy toho, že ženy jsou v určité dny krásnější a jejich partneři ostražitější než jindy?

 

Ovulační fáze cyklu nastává, když se vajíčko uvolní z vejcovodu a je připraveno na oplodnění, tato fáze trvá asi 2-3 dny, od 12. do 14. dne cyklu. Původně se mělo za to, že ovulace u žen je skrytá, tedy že se nedá poznat, ale výzkumy ukazují, že tomu tak úplně není. Během těchto pár dní je žena schopná otěhotnět a jsou na ní patrné fyzické i psychické změny, které na to odkazují. Několik dní až týden před touto fází jsou ženy vnímány jako celkově mnohem více atraktivní než v neplodných fázích cyklu, je změněná jejich vůně, chůze se stává více femininní, tělo a obličej se jeví jako více souměrný, kůže je vypnutá a zdravější. Ženy samy mají v těchto dnech vyšší sebevědomí, a často, aniž by si to uvědomovaly, jsou ochotnější odhalovat více kůže a flirtovat.

 

Je jasné, že takové změny mají vliv i na partnery, kteří se (ať už vědomě či nevědomě) stávají v těchto dnech více ostražití a žárliví. Evoluční psychologové vnímají žárlivost jako jistý psychologický mechanismus, jenž se v průběhu evolučního procesu vyvinul coby adaptace pro udržení si vhodného partnera a jako prevence jeho nevěry. Hlídání partnerky v těchto fázích jejího cyklu nezahrnuje pouze žárlivost, ale také vyšší frekvenci monopolizace jejího času, používání majetnických ukazatelů a chování (oblékne jí své oblečení, neustále ji drží kolem ramen, je stále v její přítomnosti atp.), dále muži v těchto dnech také mnohem častěji vystavují na odiv své zdroje.

 

S takovým zjištěním se dá v každodenním životě pracovat. Pokud si například plánujete důležité rande, naplánujte si jej tak, aby se krylo s vašimi tzv. atraktivnějšími dny. Budete se cítit lépe a i mužům budete vysílat přitažlivější signály a je proto vyšší pravděpodobnost, že rande dopadne podle vašich představ.

 

Každá žena pociťuje tyto změny s rozdílnou intenzitou a na to, jak moc se různé hormony projeví má vliv také celá řada dalších faktorů jako je momentální psychický i fyzický stav ženy či to jestli bere antikoncepci. Všechny ale každý měsíc procházejí tím stejným a je zajímavé uvědomit si, jak nás i naše partnery mohou ovlivňovat změny hladin hormonů.

Please reload

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

Please reload

Please reload

zde je místo pro vaši inzerci