Problém s intimitou ve společnosti plné sexu

 

Intimita je jedním ze znaků lidské důstojnosti úcty k druhému člověku. Zachovat si intimitu znamená zachovat si důstojnost, zachovat si intimitu znamená zůstat sám sebou, zachovat si intimitu znamená zachovat si šťastný vztah. Hloubka vztahu a spokojenost s ním závisí na míře intimity. Žijeme však ve společnosti plné sexu, kam se podíváme, všude je sex. Jak si v tomto prostředí zachovat intimitu?

 

Hodnota intimity

 

Abychom byli schopní si zachovat intimitu ve společnosti plné sexu, musíme nejprve znát její hodnotu. Intimita je jedním ze znaků lidské důstojnosti i jedinečnosti. Ne náhodou byla nahota ve starověku symbolem otroctví, bezmocnosti a ponížení. Intimita vede k úctě jednoho k druhému, intimita působí, že si manželé váží jeden druhého. Intimita dává jejich vztahu jedinečnost. Upevňuje vztah a dělá ho šťastným, upadá-li intimita, začnou se objevovat pochybnosti o vztahu. Intimita je součástí identity člověka. Ztráta identity sebou nese ztrátu zdravého sebevědomí, sebejistoty. Ztráta intimity znamená sex bez citu a bez vztahu, vztahy bez rodin a rodiny bez vztahů.

 

Příkladem ztráty intimity jsou reality show. Reality show nám ukazuje život, ve kterém nemá místo intimita, a tím ani vzájemná úcta, život plný sexu a řečí o něm, život plný sobectví, ve kterém není místo pro spolupráci. A v některých případech nechybí ani hojné množství alkoholu. Známý sexuolog dr. Plzák říká, že sex má dno, pod nímž je prázdno, protože sex má své limity. Příliš snadno zaměníme lásku za sex, překračujeme hranice soukromí člověka a snižujeme tak důstojnost jeho vztahů.

 
Zůstaňte sami sebou

 

Asertivita nám může velmi pomoci zachovat si intimitu, zůstat sami sebou. Asertivita nás učí říkat „ne", chrání nás před podléháním mínění druhých a před vmanipulováním do situací, které jsou pro nás nevýhodné a ve kterých bychom nebyli šťastni. Asertivita nás učí, že nemusíme druhým lidem zdůvodňovat své názory, že máme právo žít vlastní život, ne životy druhých. Zaměření se na jiné než materiální hodnoty nám pomůže nepodlehnout tlaku okolí a zůstat sami sebou. Toto zaměření nám dává pevný bod, o který se můžeme opřít a tak odolat tlaku okolí. Dává nám také vnitřní bohatství, které nám přináší štěstí, dává nám také sílu i schopnost zůstat sami sebou. Zdravé sebevědomí a stanovení vlastních cílů a životních hodnot je cenným pomocníkem při zachování intimity, při uvědomění si své vlastní hodnoty. Pomáhá nám také nepodlehnout tlaku okolí a zůstat sami sebou.

 

Abychom zůstali sami sebou, potřebujeme mít vlastní názor a mnohdy i pořádnou dávku odvahy. Televize, reklama, časopisy a mnohdy také internet, se nám snaží vsugerovat, že musíme žít životem plným sexu, že je to moderní, že je to pokrokové, že je to in. Ale už nám neřeknou, že pouhá tělesná přitažlivost a touha po sexu nemá nic společného s pravou láskou. Podstatou pravé lásky je vztah a vzájemná úcta. Někoho může někdo sexuálně přitahovat, aniž by k němu měl vztah. Touží s ním strávit pouze jednu noc či několik příjemných chvil.. Zachovat si intimitu znamená mnohdy jít proti proudu. Znamená to dát přednost vlastnímu štěstí a žití vlastního života před žitím životem druhých.

 
Nevěřte mýtům o intimitě

 

Intimita chrání před promiskuitou, proto sexuální společnost, ve které žijeme, opředla intimitu různými mýty, které mají za cíl učinit jí neatraktivní. Mezi časté mýty o intimitě patří:

Je třeba získat zkušenosti, jinak není muž dobrým milovníkem Aby byl muž dobrým milovníkem, nemusí vystřídat mnoho milenek. Naopak umění lásky spočívá ve vztahu a je možné se ho naučit pouze s jednou partnerkou. Vztah působí, že sex není nuda. Naopak k nudě vede střídání milenek, až vyprchá tělesná přitažlivost a sexuální touha, zbude jen prázdnota, protože chybí vztah. Prázdnota je nuda.

 

  • Sexualita je základem důvěrného vztahu

 

Ve skutečnosti je tomu naopak. Sexualita je projev vztahu, ne cesta k němu, Prostitutky dávají své tělo „zákazníkům", avšak jejich vztah k nim se nedá označit jako důvěrný. Budovat vztah na sexu je podobné jako stavět dům bez základů. Je to sice příjemné, avšak s příchodem těžkostí a životních zkoušek se vztah zřítí jako domeček z karet. Pevný vztah na rozdíl od vztahu založeného na sexu, nevzniká rychle, je však trvalý.

 

  • Se sexem je třeba začít včas

 

Řídí-li se někdo řídí tímto mýtem, prožije sice chvíle slasti, okrade se však o pozdější radost. Pravá láska počká. Kdo se neřídil tímto mýtem a nezačal se sexem včas, o nic nepřišel. Přišel pouze o zklamání a o nepříjemný pocit, že podlehl tlaku médií, skupiny, reklam, televize, okolí.

 

  • Příležitostný sex je dobré rozptýlení a zachovává svobodu

 

Mnoho žen vnímá příležitostný sex jako zneužití svého těla, které daly na jednu noc k dispozici. Cítí se ponížené na úroveň hračky, se kterou si muži pohrají, potom ji odloží a vezmou si další hračku. Příležitostný sex nemá nic společného se svobodou, většinou je důsledkem nátlaku. Z podlehnutí tlaku skupiny, médií a partnera nikdy neplyne svoboda, ale zklamání a zraněné city.

 

  • Projev svoji sexualitu, jinak budeš nemocný nebo nenormální

 

Tomuto mýtu podléhá mnoho mladých lidí, aniž by si uvědomili, že volný sex před manželstvím přináší nemoci a problémy. Výzkumy uvádějí, že dospívající, kteří měli pohlavní styk, mají sklon k závislosti na alkoholu a drogách a častěji mají problémy ve škole. Pohlavně aktivní děvčata často trpí depresemi, nedokáží si vážit samy sebe, cítí se osamělé a mají sebevražedné sklony. Příležitostný sex otvírá dveře pohlavním nemocem, včetně AIDS.

 

  • Když se ti nabídne příležitost, neváhej a využij ji

 

Čekání, trpělivost, nepodlehnout tlaku médií, reklam, skupiny, okolí, mít svůj vlastní názor a nepodlehnout mýtům je nejlepší předpoklad pro šťastný život. Čekání vytváří hlubokou důvěru a opravdovou vzájemnou úctu.

Please reload

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

Please reload

Please reload

zde je místo pro vaši inzerci