Jsou muži jako děti?Muži se v mnoha životních situacích projevují jako silnější, odolnější. Rádi se staví do role „silnějšího", to je jeden z důvodů, proč mnozí z nich pravidelně cvičí a posilují. Když však přijde běžná nemoc, mnozí z nich svým jednáním nápadně připomínají malé dítě, které vyžaduje ustavičnou péči.


Rádi si hrají...

Nekonečné vysedávání mužů u PC her nápadně připomíná chování malých dětí. Malé děti jsou schopné sedět dlouhé hodiny nad stavebnicí, autodráhou či vláčkem. Hravost mužů je někdy pro ženy vzrušující, jindy ji nemohou vystát, zvláště tehdy, když si muži hrají s nimi.


Odmlouvají...

Odmlouvání je charakteristické nejen pro malé děti, ale i pro mnohé muže. Pokud se jim něco nelíbí, dokáží odseknout rázně a nepříjemně. Muži, podobně jako malé děti touží po vítězství a nejsou schopni prohrávat, z toho pramení jejich nechuť přiznat si chybu, omluvit se.


Dokáží se soustředit pouze na jednu věc...

Děti, podobně jako muži se dokáží soustředit jen na jednu věc. Když si dítě hraje, plně se soustředí na hru a není schopné vnímat nic jiného. Zatímco ženy běžně zvládají při vaření věšet prádlo a telefonovat, pro muže je to nad jejich síly. Věty typu „Nemůžu tě vnímat, když se dívám na fotbal", nejsou výmluvou, jsou konstatováním skutečnosti, že muži nejsou schopní dělat několik věcí současně.


Majetnické sklony...

Majetnické sklony se u mužů projevují hlídáním jejich teritoria. Za své teritorium považují nejen své věci, považují někteří z nich i své ženy. Podobně jako se malé děti dožadují pozornosti svých matek a nechtějí je pustit z dohledu, podobně i někteří muži dokáží pořádně žárlit.


Když se jim nechce, nic nevydrží...

Děti jsou plné energie, mnohdy působí dojmem, že jejich síly jsou nevyčerpatelné. Situace se náhle změní, pokud se jim nechce. Nechce-li se jim na delší procházku či na nákup do hypermarketu, po chvíli si stěžují, že je bolí nohy a tváří se velmi otráveně. Podobně jednají i mnozí muži, když jejich drahé polovičky po nich chtějí, aby s nimi šli na nákup. Nekonečné projíždění s nákupním vozíkem po hypermarketu a prohlížení regálů je nepředstavitelně nudí, tváří se tak otráveně, že nezřídka jdou ženy raději na nákup samy.


Pokud jim něco nejde, jsou nervózní...

Když se něco nedaří malému dítěti, ztratí svůj klid, začne být nervózní a vzteká se, že mu to nejde. Mnozí muži jednají stejně, když se jim nedaří, na rozdíl od malých dětí je jejich vztekání mnohem horší.


Předstírají, že neslyší...

Jakmile dítě slyší, že v televizi běží jeho oblíbená pohádka, ihned utíká k televizi. Pokud však slyší, že má vynést odpadkový koš, předstírá náhlou ztrátu sluchu. Mnozí muži jednají podobně, ihned reagují na výzvu, že na stole je guláš s pivem. Pokud však mají umýt nádobí, předstírají, že neslyší.


Nechají se obskakovat...

Je běžné, že matky svým malým dětem nachystají jídlo, připraví mu oblečení. Jenže podobně se chová i spousta mužů, sednou si ke stolu a nechají se obsluhovat. Pokud na nich jejich manželky požadují, aby si vzali čisté prádlo a ponožky, obvykle je třeba, aby jim to nachystaly.


Potřebují být obdivování, chválení...

Je známé, že malé děti potřebují pochvalu, potřebují ujištění o svých kvalitách, o svých schopnostech. Malé děti jsou rádi středem pozornosti, vyžadují ji, podobně se chová spousta mužů. Důvodem jsou nejen jejich majetnické sklony. Muži, stejně jako malé děti, mají rádi ujištění, že jsou pro své ženy velmi důležité, podobně jako malé děti mají rádi pochvalu, obdiv, zájem.


Proč je třeba znát jednání našich mužů?

Odpověď je jednoduchá, je třeba vědět, na jakou strunu mohou hrát milenky. To však neznamená, že by ženy měly být služkami svých mužů a obskakovat je jako malé děti. Ne vždy se jednání mužů podobá jednání malých dětí. Mezi pravidla, která je třeba dodržovat, aby milenky nedostaly šanci, patří:


Ve vztahu nesmí být nuda, stereotyp – děti, podobně jako muži nesnášejí nudu, stereotyp, proto je třeba vymýšlet aktivity, zážitky.


Vytvářejte si společné zájmy se svým manželem, užívejte si spolu volný čas.


Nežijte jen pro děti a pro domácnost, žijte také pro svého manžela a pro sebe. Pro vašeho manžela je mnohem důležitější a cennější vaše přítomnost, váš zájem o něj, než naleštěná podlaha.


Komunikujte často spolu, vzájemnou komunikací předejdete mnohým nedorozuměním a také budujete vzájemný vztah. Muži, podobně jako děti chtějí váš obdiv, pochvalu. Muži chtějí také časté vyznání lásky, chtějí od vás často slyšet, co pro vás znamenají.

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

ČLÁNKY O HUBNUTÍ

TAGY

© 2016 Zdravota.cz