Pupečníková krev

 

Pupečníková krev je krev proudící v placentě a pupeční šňůře. Od krve dospělého člověka se liší jen obsahem kmenových buněk, hlavně hemopoetických kmenových buněk, progenitorech krvinek a mezenchymálních kmenových buněk. Zastoupení těchto jednotlivých buněk je mnohonásobně vyšší než v jakékoli jiné tkáni.

 
Využití

 

Pupečníková krev se může podat anonymně vhodnému příjemci, vlastním sourozencům i sobě samému. Některé choroby vyžadují potlačení imunitního systému příjemce, aby byl účinek co nejlepší, proto se krev využívá nejčastěji mezi anonymním dárcem a příjemcem. Hlavně v případech leukémie. Pokud má nemoc genetický základ, není vhodná transplantace vlastní pupečníkové krve. Autologní transplantace se provádí u diagnóz vyžadujících obnovu krvetvorby, hlavně anémie a při léčbě chemoterapií, která má za vedlejší účinek útlum krvetvorby. K těmto účelům lze využít i buňky z kostní dřeně avšak kmenové buňky odebrané hned po narození nejsou zatížené současným životním stylem. V současné době se provádí klinické studie využívající kmenové buňky k obnově poškozených orgánů a tkání a léčbě dětské mozkové obrny a cukrovce I. typu.

 
Odběr

 

K odběru dochází ve chvíli, kdy je pupečník již přestřižen, ale placenta ještě zůstává v těle rodičky. Porodní asistentka či lékař do cévy pupečníku zavede jehlu odběrové soupravy a krev pomalu natéká. Druhý způsob odběru se provádí kombinovanou metodou. Nejprve se odebere krev z cév pupeční šňůry a po porodu placenty ještě z povrchových cév. Pokud byl porod komplikovaný a odběr by mohl jakkoli ohrozit matku či dítě, ustupuje se od něj.

 
Zpracování

 

Odebraná krev se musí připravit k zmrazení do 48 hodin od odběru. Aby nízká teplota nepoškodila buňky v krvi, smíchá se s kryoprotektivním roztokem. Může se odstranit část plazmy a upravit tak objem krve.

 
Skladování

 

Pupečníková krev se skladuje při teplotě -196°C v kapalném dusíku. Tato teplota zajistí zástavu všech probíhajících procesů v buňce a umožní tak její uchování na neomezeně dlouhou dobu.

 
Dárcovství

 

Informace o darování pupečníkové krve se v České republice prozatím moc nešíří. Dárcovství je oboustranně bezplatné. Nic nezaplatíte, ale ani finanční odměna Vás nečeká.

 

Postup darování:

 

1. Vyberte si porodnici spolupracující s Bankou pupečníkové krve České republiky.
2. Během těhotenství budete vyšetřena na HIV, hepatitidu B a C, syfilis.
3. Informujte svého gynekologa o darování a ve vybrané porodnici vyplňte dotazníky a informovaný souhlas.
4. Při porodu se ujistěte, že personál o darování ví.
5. Po porodu Vám bude odebrána krev a vyšetřena na hepatitidu C. Pokud bude krev v pořádku, přijdete na kontrolu přibližně za půl roku. Pokud byste nedostala po 6. měsících pozvánku na krev, nebyly výsledky vhodné k darování.

 

Výhody:

 

● krev je po odběru vyšetřena a prakticky ihned připravena k použití
● méně komplikací vyplývajících z imunitních rozdílů mezi dárcem a příjemcem
● štěp je stále přítomen v bance
● nehrozí cytomegalovirová infekce
● krev se může dále zpracovávat, například rozmnožovat buňky tkáně

 

Nevýhody:

 

● objem odebrané tkáně je velmi malý, využívá se proto hlavně u dětí
● nákladné vybudování kryobank a zajištění jejich provozu

 

Please reload

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

Please reload

Please reload

zde je místo pro vaši inzerci