Jak vybrat pro své dítě vhodnou školku


Některé děti se do školky bojí, jiné se tam těší? Jak vybrat tu správnou?


Pokud máte strach, že se dítěti nebude ve školce líbit, můžete zauvažovat nad typem školky, do které dítě umístíte. Existuje jich několik. Kromě těch klasických státních existují i školky soukromé. Pokud ale nemáte dost financí, či se vám nechce platit právě soukromá školka, zvolte státní, která ale využívá jiné, netradiční metody.


Jednou z nich je takzvaná waldorfská školka. V této školce je kladen důraz na rozvíjení dětí pomocí vlastního poznávání a experimentování. Děti si zde hrají s hračkami z přírodních materiálů, učí je zde vnímat přírodu i sebe sama. Velký důraz je zde kladen na prožívání.


Kromě toho existují i Montessori školky, což jsou školky, které vedou děti k samostatnosti. Pomáhají dětem, aby spoustu situací zvládaly samy, místo aby to za ně dělal někdo jiný. Vše je samozřejmě úměrně věku. Děti jsou zde učeny samostatnosti, ale i ohleduplnosti vůči ostatním.


V poslední době se velmi rozmáhá typ lesních školek. Jedná se o školku, kde děti tráví většinu času v lese, na procházkách a obecně v přírodě. Zázemí těchto školek je většinou v dřevěných chatkách.


Proberte s dítětem aktivity, kterých by se rádo účastnilo ve školce. I podle toho lze vybírat. Výše uvedené typy mají samozřejmě i další aktivity, jako jsou výlety, návštěva bazénů, besídky, ruční práce a tak dál..


Kromě typu školky však věnujte pozornost také dalším faktorům. Hlavní pro vás bude zejména to, jak daleko máte školku od místa bydliště či zaměstnání. Důležitá je také otevírací doba školky. Některé školky zavírají již v 17 hodin, což ne každý rodič stihne.


V neposlední řadě si prověřte reputaci školky. Pokud nemáte ve svém okolí nikoho, kdo by již měl se školkou zkušenosti, stačí jednoduše zapátrat na internetu.

Štítky:

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

ČLÁNKY O HUBNUTÍ

TAGY

© 2016 Zdravota.cz