Pohybový vývoj miminka a jeho ovlivnění manipulací ze strany rodičů

Přehled o pohybových projevech dětí je věnovaný všem, kteří mají ve svém okolí malé miminko a chtějí znát jeho motorický vývoj.Předpokládaný projev je vždy označen jako + a vyjadřuje správný pohybový vývoj miminka. A nepředpokládaný projev – , při kterém bychom měli zbystřit a více si všímat, jak se dítě dále vyvíjí a v případě stagnace pohybového projevu anebo zhoršování pohybu to řešit s pediatrem, ale především fyzioterapeutem anebo na neurologii. Manipulace s miminkem je to, jak miminko v určitém jeho věku chováme, jak si ho předáváme z náruče do náruče, jak ukládáme miminko do postýlky, do autosedačky, do kočárku, jak si s ním hrajeme, jak s ním udržujeme kontakt apod.


+ MA = manipulace ano, správná, vede k pohybovému projevu: :) → - MN = manipulace ne, nesprávná, vede k pohybovému projevu: :( →


3.měsíc


+ MA: → stabilní pasení koníčků vleže na břiše, rovnoměrné středové držení trupu a hlavy vleže na zádech


- MN: → nestabilní poloha vleže na břiše záklon hlavy a trupu, nerovnoměrné (nesymetrické) držení trupu, jednostranná převaha svalů


4.měsíc

+ MA: → zvedání dolních a horních končetin nad podložku vleže na zádech a sahá si do třísel a prohlíží si své ruce, začíná se zkříženým vzorem (4,5m) (opora 1 loket, opačné koleno v nakročení) vleže na břiše


- MN: → nezvedá dolní končetiny nad podložku vleže na zádech, přetrvávající záklon hlavy a trupu, vleže na břiše nestabilní poloha: ruce drženy za tělem a široce rozpažené, opora těla je na břiše, prohlubuje se záklon trupu, až prohnutí trupu do písmene C (lavor), popřípadě nevyrovnané zatížení stran trupu (přepadávání k jedné straně)


5.měsíc


+ MA: → vleže na zádech zvedá lehce i pánev s dolními končetinami nad podložku, sahá si na kolena, (4.-5.m) objevuje se zkřížený úchop = pohyb horních končetin (uchopování hračky přes osu těla do kvadrantu druhé horní končetiny) =˃ obě tyto dovednosti vedou ke správnému aktivnímu přetočení na bok (až bude starší i dále na bříško), na boku nadzvedne hlavičku (= boční vzpřímení)

(Poznámka: k bočnímu vzpřímení stimulujeme jen děti, jež ovládají aktivní zvedání DKK nad podložku, volně otáčí hlavu za hračkou všemi směry, zvládá úchop i přes střed těla)


Vleže na břiše je těžiště na stehnech a kořenech dlaní, lokty natažené, či lokty lehce pokrčené a opora je o celé dlaně, střídá se vzorem plavání, objevuje se zkřížený vzor (opora o loket a stejnostrannou kyčel, nakročení opačného kolínka, o které se zastabilizuje a stejnostranná ruka se uvolňuje a sahá po hračce

(Poznámka: tato dovednost je důležitá pro postupné propojení mozkových hemisfér a rozvoj křížového pohybu pro lezení)


- MN: → přetáčení na bok nezvládá ideálně, či provede se záklonem hlavy, záklonem trupu a zanožením dolních končetin (prohne se jako luk), nenadzvedne hlavu v poloze na boku ,vleže na břiše se prohlubuje záklon trupu a hlavy - je velice prohnuté – váha na pupíku, pánev nadzvednutá

(Pozn.: vyvarujeme se toho, aby si dítě hrálo na břiše s hračkou v puse opřené o oba lokty)


6.měsíc


+ MA: → hraje si s hračkou v poloze na zádech a předává si jí z ruky do ruky, sahá si na bérce, umí se přetočit ze zad na břicho (samo aktivně) s bočním vzpřímením, vleže na břiše zvládne 2.vzpřímení (opora o stehna a o otevřené dlaně na natažených pažích), učí se pilotovat kolem osy pupíku (zvládá v 7.m),

Pozn.: pivotováním posiluje horní končetiny a učí se střídavý pohyb končetin ve vzporu ležmo, tím se připravuje na stereotyp střídavého pohybu končetin, který bude později potřebovat pro lezení a později chůzi)

(Pozn.: kvalitně provedené 2.vzpřímení svědčí o dobře zapojených břišních a zádových svalech v oblasti krční a hrudní páteře. Doposud u dětí převládalo břišní dýchání, to se mění v dýchání hrudní, jež hraje významnou roli při rozvoji řeči)


- MN: → obrat provádí švihem s nataženýma nohama, záklonem trupu a hlavy, přitažením za nějaký předmět, vleže na břiše je prohnuté v trupu, zvednuté nohy a pánev, zakloněná hlavička, pivotování kolem osy hrudníku, upřednostňuje jen otáčení k jedné straně -˃ asymetrie, POZOR dítě může být ohroženo do budoucna trvale vadným držením páteře v konečném vzpřímení)


VERTIKALIZACE


7.měsíc


+ MA: → vleže na zádech si umí hrát s 2 hračkami, sahá si na nohy a přitahuje špičky k ústům, umí se přetočit z bříška na záda (válení sudů), upřednostňuje polohu na břiše, začíná naklekávat Posouvá se vpřed jako píďalka či vzad jako rak (tulenění), pivotuje 7,5m začíná zvedat pánev nad podložku, zvládá šikmý sed, na vzpřímený není dostatečně posílen (sed nepodporujeme, spíše lákáme ke hře a aktivnímu pohybu)


- MN: → nezvládá šikmý sed, prohlubuje dovednost válení sudů dlouhodobě a není motivováno k naklekávání


8.měsíc


+ MA: → klečí, houpe se na čtyřech, vzpřímí se na kolena s oporou o schod, stehna dospělého apod. ( dítě držíme širokým úchopem okolo hrudníku: houpačka či letadlo), objevuje se přechod ze šikmého sedu do vzpřímeného sedu s dolními končetinami před tělem


- MN: → pokud je dítě se slabým svalovým napětím, sed upřednostňuje mezi patami se špičkami vytočenými ven


9.měsíc


+ MA: → prostřednictvím tréninku se zlepšuje rovnováha, síla svalů, koordinace i orientace, dítě začne kolem 9.m lézt jistěji, koordinovaně a symetricky, ve zkříženém vzoru, ruce a kolena v šíři ramen, špičky vbočené lehce dovnitř.

(pozn. Dítě musíme více sledovat a střežit jeho bezpečnost).


- MN: → leze prohnuté s vystrčeným zadečkem a záklonem hlavy, ruce a nohy o širší bazi a špičky směřují ven a může se objevit stejnostranný vzor,

10.měsíc


10. měsíc


+ MA: → dáváme dítěti příležitost k nakračování - stoupání a opět klesání (nepodporujeme ani stoj a ani chůzi), dítě zvládá symetricky na obě nohy tzv.rytíř, leze všemi směry, umí slézt pozpátku, obchází


- MN: → děti se staví přitahováním za horní končetiny sounož a ne nakračováním, asymetrické nakračování apod.


11.měsíc


+ MA: → upřednostňuje lezení, chodí stranou s přidržením


- MN: → nezvládá a prohlubuje asymetrické přemisťování plazením, stoupá si špatným způsobem - sounož


12.měsíc – 15měsíc


+ MA: → upřednostňuje lezení, chodí stranou s přidržením, postaví se samostatně a stojí bez opory, začínají první krůčky, naučí se samostatně chodit, dětem můžeme pomáhat přidržením za ruce v úrovni prsou či širokým úchopem kolem hrudníku


- MN: → nevodíme děti za ruce, to vede k nabourání rovnováhy dítěte, změny těžiště a prohnutí zad v bederní části páteře

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

ČLÁNKY O HUBNUTÍ

TAGY

© 2016 Zdravota.cz