Jak se připravit na operaci


Operační výkon představuje pro tělo velkou zátěž. Proto se musí předem provést mnoho vyšetření, která potvrdí či vyloučí, zda je pacient schopen absolvovat operaci v celkové narkóze. Množství testů závisí na náročnosti a rozsahu operace. Zanedbávaná by neměla být ani výživa před operací.


Dlouhodobá předoperační příprava

Obsahuje základní i odborná vyšetření, která by neměla být starší než dva týdny. Mezi základní vyšetření patří biochemické, hematologické a hemokoagulační rozbory krve, vyšetření moči, EKG, rentgen srdce a plic, podle potřeby ještě sonografické či endoskopické vyšetření. Některé operace vyžadují vyšetření odborná – kardiologické, diabetologické, nefrologické či neurologické. Týden před operací by měl pacient přestat užívat léky zvyšující krvácivost (Acylpyrin, Aspirin a jiné) a po domluvě s lékařem nahradit jinými. Je vhodné omezit kouření a konzumaci alkoholických nápojů, aby se snížila rizika komplikací během operace.


Krátkodobá předoperační příprava

Den před výkonem je pacient ještě vyšetřen a lékař posuzuje způsobilost k podstoupení operace. Seznámí pacienta s jednotlivými kroky operace a zodpoví všechny otázky. Sestry poté poučí pacienta o celkové hygieně, kontrolují pravidelné vyprazdňování a v případě komplikovaných urologických či gynekologických operací, zavedou močový katetr. Dále očistí a oholí operační pole a „zabandážují" dolní končetiny jako prevenci tromboembolické nemoci. U starších a obézních pacientů se nacvičují pohyby na lůžku, posazování a vstávání. Za pacientem se zastaví anesteziolog a lékař, který jej premedikuje. Od půlnoci pacient nejí ani nepije.


Bezprostřední předoperační příprava

Před odjezdem na sál je pacientovi zaveden periferní žilní katetr, upraveny bandáže dolních končetin, zkontrolováno vyprázdnění, změřen tlak, puls a teplota. Pacient si obleče jednorázového „anděla" a je odvezen na operační sál.


Anesteziologické vyšetření

Toto vyšetření slouží k výběru nejvhodnějšího druhu anestezie. Lékař vysvětlí pacientovi všechny způsoby a společně vyberou ten nejvhodnější. Během této návštěvy anesteziolog zjišťuje informace a rodině, pracovním prostředí, alergiích, lécích, prodělaných chorobách. Bude se zajímat o předešlé hospitalizace, operace, anestezie a jejich průběh. Tato schůzka se nejčastěji koná v pokoji pacienta den před operací. Výsledek vyšetření sdělí lékař pacientovi ihned. Pokud je pozitivní, podepíše pacient souhlas s provedením anestezie a lékař odchází.


Anestézie = uměle vyvolané znecitlivění části těla či celého organismu

Analgezie = vyřazení bolestivého vnímání, ostatní vjemy jsou zachovány

Analgosedace = anestézie spojená s menším či větším útlumem vědomí


Kontraindikace

Operace nemůže být provedena, jestliže pacient trpí akutním onemocněním – nachlazení, kašel, opar na rtu, horečka, průjem, zvracení, vyrážka. Pokud není provedeno celkové předoperační vyšetření, není zajištěno sociální zázemí nebo není přítomen zákonný zástupce u dětí, operace neproběhne. Kontraindikací je u žen i menstruační krvácení.


Autotransfuze

Autotransfuze je postup, během něhož je pacientovi vrácena vlastní krev, která se odebrala před výkonem. Je doporučována hlavně u náročných operací, kde se předpokládají velké ztráty krve (náhrady kyčelního a kolenního kloubu, operace páteře, srdce, cév).

Hlavními kontraindikacemi autotransfuze je sepse organismu, infarkt myokardu, srdeční vady, neléčený vysoký krevní tlak, arytmie, epilepsie, cévní mozková příhoda, některé choroby krve.


Žádanku na autotransfuzi vypisuje obvodní lékař. Předtím však zpracovává informace o prodělaných chorobách, krevním tlaku a provádí základní vyšetření krevního obrazu včetně vyšetření na choroby přenášené krví. Poté musí zvážit, zda pacient autotransfuzi zvládne.


Výhody:

 • zamezení přenosu infekčních onemocnění (AIDS, žloutenka)

 • nedochází k tvorbě protilátek proti cizím červeným krvinkám

 • není věkově omezena


Nevýhody:

 • modřina v místě vpichu

 • mdloby, nevolnost


Důležité upozornění!


Pacient se před odběrem může najíst, je doporučována lehká snídaně s minimem tuků. Den předem musí pacient vypít minimálně 2 litry tekutin a v den odběru alespoň 0,5 litru čaje.


Výživa před operací

Pokud je operační výkon plánovaný, je důležité v předcházejícím období dodržovat určité zásady stravování. Hlavně potraviny se zvýšeným množstvím energie, bílkovin a vitaminů. Tím bude docházet k lepšímu hojení operační rány. Je vhodné zařadit do stravy přípravky enterální klinické výživy, což je tekutá strava určená k popíjení (Nutridrink). Obsahuje vyvážené množství nutričních hodnot a doporučuje se hlavně pro starší či obézní osoby a kuřáky. Imunitní systém může pacient posílit i užíváním homeopatik – Oscillococcinum, Echinacea angustifolia, Pyrogenium, Arnica montana.


Co si sbalit do nemocnice

 • občanský průkaz

 • kartičku pojišťovny

 • léky

 • předměty osobní hygieny (ručník, mýdlo, kartáček a pastu na zuby, toaletní papír)

 • pyžamo

 • župan

 • ponožky

 • domácí obuv

 • kompletní předoperační vyšetření

 • malou peněžní hotovost

 • potřebné šatstvo


Cennosti, které nejsou nezbytné, nechte raději doma. Za jejich ztrátu nemocnice neručí.

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

ČLÁNKY O HUBNUTÍ

TAGY

© 2016 Zdravota.cz