Amniocentéza a vše, co se o ní hodí vědět


Amniocentéza neboli odběr plodové vody je vyšetřovací metoda, jejímž cílem je potvrdit či vyvrátit podezření na vývojovou vadu nebo onemocnění plodu. Díky současným moderním léčebným metodám lze některé vady řešit již v době těhotenství. Vyšetření se provádí do 24. týdne těhotenství, aby v případě vážného postižení bylo možné těhotenství přerušit. K přerušení samozřejmě dochází jen na přání těhotné ženy.


Indikace

Nejčastější důvody k provedení aminocentézy jsou následující:

• vysoký věk rodičky (nad 35 let) • dědičné onemocnění v rodině • zjištění pohlaví v případě onemocnění vázaných na pohlaví plodu • abnormální ultrazvukový nález • věk otce přesahující 45 let • pozitivní biochemický screening • Rh inkompatibilita • opakované potraty • narození dítěte s genetickou poruchou • k potvrzení opožděného růstu, vývojové vady srdce, ledvin, mozku a zažívacího ústrojí


Typy amniocentézy

Na základě pokročilosti těhotenství rozlišujeme aminocentézu brzkou, klasickou a ve třetím trimestru.

Brzká aminocentéza se provádí mezi 11. a 14. týdnem těhotenství. Je doporučována v případech rizika vrozených poruch metabolismu.


Klasická aminocentéza se vykonává v 15. – 19. týdnu těhotenství. Je zaměřena na všechny genetické a vývojové poruchy.


Amniocentéza ve třetím trimestru je složitější kvůli menšímu množství plodové vody vzhledem k velikosti plodu. Využívá se hlavně k určení zralosti plic, barvy plodové vody a bakteriologické analýze.


Před vyšetřením

Žena se předem objedná do příslušné ambulance, aminocentéza se provádí bez nutnosti hospitalizace. Některé ambulance vyžadují, aby žena přišla nalačno, jiné zase doporučují lehkou snídani. Vždy by ale budoucí maminka měla mít plný močový měchýř. S sebou si vezme těhotenskou průkazku, výsledky všech vyšetření a krevních testů a doporučení svého gynekologa.


Průběh vyšetření

Po příchodu do ordinace se žena položí na záda s obnaženým bříškem. Lékař pomocí ultrazvuku zjistí současnou polohu plodu a zvolí místo vpichu. Místo vpichu volí tak, aby bylo bezpečné pro dítě i pro matku. Poté dlouhou tenkou jehlou pronikne do prostoru, ve kterém se nachází plod a odebere asi 15 – 20 ml plodové vody a jehlu vytáhne. Celý tento proces doprovází neustálá kontrola ultrazvukem. Odběr je nebolestivý, srovnatelný s odběrem krve.

Plodová voda je pak odeslána do genetické laboratoře.


Po vyšetření

Po odběru čeká žena v čekárně přibližně 30 - 60 minut. Po celou tuto dobu je její zdravotní stav kontrolován zdravotním personálem. Pokud se nevyskytnou žádné komplikace, odchází domů. Je dobré, aby měla zajištěný doprovod a odvoz autem. Následujících 24 hodin by měla dodržovat absolutní klidový režim a kontrolovat zdravotní stav. Další čtyři dny by se měla vyhýbat fyzické zátěži, sníží se tak riziko vzniku komplikací.


Výsledek

Na výsledek se čeká asi 2 – 3 týdny. Délka zpracování však závisí na množství buněk plodu, které plodová voda obsahuje a je tak individuální. Je možné i zpracování vzorku speciální technikou PCR, kdy jsou výsledky již do 48 hodin. Toto vyšetření je však zaměřeno jen na zjištění konkrétní vývojové vady, nenahradí tak kompletní genetické vyšetření plodu.


Komplikace a rizika

Amniocentéza je zákrok invazivní, proto se mohou po odběru objevit tyto komplikace:

• křeče dělohy • slabé krvácení • částečné odtékání plodové vody • infekce • poranění plodu • embolizace plodovou vodou • zabarvení plodové vody krví • předčasné odloučení placenty • potrat (1% riziko)


Pokud byste zaznamenala silné křeče, vaginální krvácení, horečku, odtok plodové vody nebo jiné komplikace, ihned vyhledejte lékaře.


Alternativní vyšetření

Alternativou k aminocentéze je biopsie choriových klků. Provádí se v raném stádiu těhotenství, mezi 11. – 15. týdnem. Technické provedení je podobné jako u aminocentézy, pod ultrazvukovou kontrolou se odebírá vzorek placenty. Výsledek je znám za 5 – 7 dní. Rizika však stálé zůstávají, u 1% žen může dojít k potratu. Nevýhodou je nemožnost vyšetření plodové vody a to, že některé odebrané vzorky nelze pro malou různorodost buněk vyšetřit.

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

ČLÁNKY O HUBNUTÍ

TAGY

© 2016 Zdravota.cz