Co nám říkají sny?


Každému z nás se zdají sny, některé jsou příjemné, jiné už méně. Mnozí lidé věří, že sny mají určitý význam. Víra ve význam snů není nic nového, velký důraz na něj kladli starověcí Egypťané, Řekové, Indové, Číňané a indiánské kmeny. Někdy nám sny neřeknou naprosto nic, jindy nám však mohou sdělit velmi důležité věci.


Co jsou sny a proč se nám zdají?

Sny jsou prožitky iluzorních vjemů, které vytváří mozek během spánku v rámci procesu snění. Představují soubor myšlenek a představ, které během spánku utvářejí vnitřní odpověď organismu na vnější události. Sny vycházejí z našeho podvědomí, kde neexistují hranice mezi minulostí, budoucností a současností a kde logika ztrácí svůj význam Každý člověk má za noc 8 až 10 snů, na většinu z nich si však po probuzení nevzpomene. Sny se nám zdají ve spánkové fázi REM i ve spánkové fázi NREM. Sny ve fázi REM se dostavují zhruba 70 minut po usnutí a probíhají 10 až 30 minut. V této fázi bývají sny živé a mnohdy nelogické, zatímco sny ve fázi REM bývají obyčejné a jednoduché. Cílem snů je udržovat spánek a neutralizovat působení negativních zážitků. Sny reaguji na vnější podněty, aby zabránily probuzení.


Obsah snů je závislý na vnějších i vnitřních podmínkách, na vzpomínkách i představách. Během spánku mozek analyzuje a zpracovává události, tyto události se mohou promítnout do obsahu snů. Ve snech tak můžeme zažít zvuky, chlad, teplo, hlad, únavu, bolest, začínající nemoc, ale také to, co nás tíží, co jsme nedokázali vyřešit, či problémy a potíže, o kterých uvažujeme před ulehnutím. Do snů se nám mohou promítnout čerstvé i velmi staré vzpomínky a zážitky.


Někdy se krátce po usnutí dostavuje noční děs, který bývá obvykle spojen se strašidelným snem. Jedná se o náhlé vytržení ze spánku, spojené s velkým úlekem a pocitem úzkosti. Dalším druhem nepříjemného snu je noční můra. Má sice také strašidelný obsah, avšak trvá déle než noční děs, mívá bohatší obsah a na rozdíl od nočního děsu nemusí vést k probuzení. Zvláštním druhem snu jsou lucidní, sny, během nichž si spící uvědomuje, že sní.


Způsoby výkladu snů

I v současné době se mnozí lidé snaží zjistit, co jim sny říkají. Sny nám sice mohou sdělit velmi důležité věci, mnohdy nás naopak mohou přivést k nesprávným rozhodnutím. Události ve snu jsou různě maskovány, zhušťovány, proto je nesmírně těžké odhalit vztah mezi zjevným obsahem snu a jeho skrytou příčinou. Způsobů výkladů snů je mnoho, mezi hlavní metody výkladu snů patří:


Symbolický výklad snů – předmětem zkoumání je obsah snu jako celku. Obsah snu má nějaký symbolický význam, předpokládá se, že sen informuje o budoucnosti. Tento přístup je velmi nespolehlivý, při stejném postupu je možné dojít k rozdílným a někdy i opačným závěrům.


Šifrovací výklad snů – z celého děje snu jsou vybírány důležité předměty a události, avšak kritérium důležitosti není stanoveno. Tyto předměty a události jsou podle klíčovací metody překládány do srozumitelného jazyka. Jelikož důležitých předmětů a událostí, vyskytujících se ve snech je velmi mnoho, je při této metodě potřeba snář. Jedná se o slovník, který obsahuje u každého hesla symbolický výklad. Postupným překladem všech významných předmětů a událostí získáme informace, ze kterých utvoříme celek. Ani tato metoda výkladu snů není spolehlivá, každý předmět může mít několik možných i protikladných významů.


Analytický výklad snů – tuto metodu výkladu snů definoval Sigmund Freud ve své knize „Výklad snů". Tato metoda rozebírá sen na dílčí děje a objekty, které samostatně zkoumá na základě nápadů snícího. Ani tato metoda není spolehlivá, opět se nabízí několik rozdílných, někdy i protikladných výkladů.


Hobsonův výklad snů – podle amerického psychiatra Johna Allana Hobsona nemají sny význam, jsou pouze výsledkem elektrochemických signálů v mozku.

Co mohou sny prozradit?

Sny nám sice mohou prozradit velmi důležité věci, je však velmi těžké je správně vyložit. Sny nám podávají informace v symbolech a přitom mnoho symbolů má několik rozdílných významů. Například sen o zařizování prostorného bytu ve vyšším patře bez výtahu může znamenat úbytek starostí, činnosti a zároveň pocit prázdnoty, strachu z ní a starosti jak tuto prázdnotu vyplnit. Stejný sen může znamenat také příliš vysoké ambice a obavu ze selhání, prostorný byt může také symbolizovat nevyužité schopnosti. Pokud se někomu zdá o penězích, nemusí to znamenat finanční situaci. Peníze mohou být symbolem schopností, síly, energie.


Mnohým lidem se jednou či opakovaně zdají sny, jak skládají maturitní zkoušku a přitom tito lidé mají tuto zkoušku dospělosti již za sebou. Někomu se zdá skutečný průběh maturitní zkoušky, kterou musel složit několikrát za sebou. Pokaždé, když úspěšně odmaturoval, dostal maturitní vysvědčení, které mu náhle zmizelo, dotyčný se následně opět ocitnul před maturitní komisí, kde znovu skládal maturitní zkoušku. Jinému se zdá, že se na tuto zkoušku špatně připravil a že je u zkoušky bezradný, či že dokonce propadá. Ve všech těchto případech se člověk probudí s hrůzou, kterou okamžitě vystřídá úleva, že to byl jen sen. Tyto nepříjemné sny o zkouškách mohou symbolizovat překážku či překážky, životní zkoušky. Tyto sny se často zdají lidem, kteří čelí velkému tlaku, nebo když se od nich očekává příliš mnoho.

Některé sny nás mohou informovat o budoucnosti, mohou nás varovat. Psychiatr Radkin Honzák tvrdí, že americký prezident Abraham Lincoln si tři dny před smrtí zaznamenal sen, ve kterém viděl čestnou stráž před Bílým domem a voják ho informoval o tom, že prezident byl zabit atentátníkem. Sny nás mohou informovat o blížící se psychické či fyzické nemoci. Sny o ohni nás mohou varovat před srdečními chorobami, sny o létání nás varují před nemocemi dýchací soustavy. Většinou nám však sny sdělují, které naše potřeby zůstávají nenaplněné, jaké máme vztahy s blízkými lidmi, jakým chováním si ubližujeme. Pokud si ráno nevzpomínáme na sny, může to být znamením, že prožíváme klidné, vyrovnané životní období.


Sny mohou být i kompenzací za zoufalé a nešťastné chvíle, které prožívá člověk ve dne. Krásné, příjemné, fantastické sny mohou být také ochranou před pádem do zoufalství. Sny mohou také upevnit paměť. Mnohé obsahují nedávné události a příhody, které jsme zažili a které mozek během spánku zpracovává. Studentovi se může ve snu odrazit učební látka daného předmětu, který se před spaním učil ke zkoušce. Sny nám mohou také pomoci vyřešit problémy. Tuto skutečnost znali naši předkové a zaznamenali ji v přísloví „Ráno moudřejší večera". Sny nám pomohou analyzovat, upevňovat vzpomínky a tím najít řešení problémů, které jsme marně hledali v bdělém stavu.

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

ČLÁNKY O HUBNUTÍ

TAGY

© 2016 Zdravota.cz