Nebojte se žít podle sebe, buďte asertivní

 

Asertivita je většinou popisována jako schopnost prosadit svůj oprávněný požadavek, mít takzvané zdravé sebevědomí, umět čelit výzvám a překážkám, nebát se požádat o laskavost a umět říct ne a bránit se tak manipulacím. Zní to jako velice užitečná vlastnost, ale zdá se, že mnoha lidem tyto zdánlivě banální schopnosti dělají nemalý problém. Jak se tedy prosadit, jak se naučit být asertivní když vám to nejde přirozeně?

 

Nebojte, pokud vám dělá problém se prosadit nebo říct ne, nejste v tom sami. Podle psychologů se nikdo nerodí asertivní. Cesta k této vlastnosti je pro každého stejná, musíme se jí prostě krok po kroku naučit. Tato cesta může být pro mnohé z nás trnitá, ale výsledky pak stojí za to. Je důležité si asertivitu neplést s agresivitou či prosazováním své vlastní vůle za každou cenu i v neoprávněných situacích. Asertivní jedinec neprosazuje své potřeby a touhy na úkor práv ostatních. Spíše jasně formuluje své myšlenky, potřeby, pocity a hlavně hranice. Asertivní člověk je odborníky také definován jako takový, který dokáže reagovat spontánně, umí dávat najevo své požadavky, dokáže brát věci s nadhledem, příliš se nerozčiluje nad zbytečnostmi, umí se bránit neoprávněné kritice či pomluvám namířeným proti jeho osobě, naopak oprávněnou kritiku si bere k srdci a snaží se zlepšovat, umí řešit konflikty, dokáže přistoupit na smysluplný kompromis a nemá tedy potřebu prosazovat svůj názor za každou cenu, když se nějaký jiný ukáže jako lepší a přínosnější.

 

K tomu abychom se stali asertivními, nám může pomoct dnes již dobře dostupná odborná literatura anebo široká nabídka speciálních kurzů zaměřených na výuku asertivního chování, často také se zkoušením konkrétních situací. Na své asertivitě můžete pracovat také sami v každodenním životě. Přinášíme vám proto hlavní pravidla asertivního chování, která vám mohou posloužit jako odrazový můstek k asertivitě. Podle těchto pravidel má každý člověk:

 

1. Právo posuzovat své vlastní chování a myšlenky a být za ně a za jejich důsledky zodpovědný.
 

2. Právo nenabízet neustále omluvy a výmluvy ospravedlňující jeho chování
 

3. Právo posoudit, nakolik (zda vůbec) a případně jak je zodpovědný za řešení problémů druhých lidí
 

4. Právo změnit svůj názor
 

5. Právo říct „já nevím"
 

6. Právo být nezávislý na dobré vůli jiných lidí
 

7. Právo dělat chyby a být za ně zodpovědný
 

8. Právo dělat nelogická rozhodnutí
 

9. Právo říct „ já ti /tomu nerozumím"
 

10. Právo říct „je mi to jedno"

 

Jeden známý citát říká, že „ Pokud nejdeš za tím, co chceš, nikdy to nebudeš mít. Pokud se nezeptáš, odpověď bude vždycky ne a pokud nevykročíš, budeš pořád na stejném místě." Pamatujte, že nikdo jiný z vás asertivního jedince neudělá, je to jen na vás. Vy sami se musíte naučit jak být asertivní, jak prosadit svůj oprávněný požadavek a zlepšit si tak život. Nikdo jiný vám neodkáže číst myšlenky, a proto neví, co chcete, dokud to neřeknete. Tato mýlka často vede k problémům ve vztazích, myslíme si, že ten druhý prostě musí vědět, co chceme, protože je to přesně samozřejmé. Je to samozřejmé, ale jenom pro nás. Každý jsme jedinečný, vnímáme a prožíváme svět trochu jinak a proto pokud něco chceme, něco se nám nelíbí nebo naopak líbí a chceme to opakovat, musíme to ostatním sdělit. Jinak se budeme jenom trápit, i když je to tak jednoduché. Uvědomte si, že nikdo vám nic nedluží, nemusí vás mít rád ani za vás řešit vaše problémy – a je to i naopak, ani vy nikomu nic nedlužíte, žijete svůj život nejlépe, jak jste v danou chvíli schopni a nemusíte se za to ospravedlňovat (samozřejmě pokud nikomu neubližujete, ale to je extrémní situace). Je dobré si zautomatizovat základní pravidla asertivity a snažit se je používat v každodenních situacích- nebát se například číšníkovi vrátit studené jídlo, aby nevznikl problém, nebát se říct ne, jít si za svými sny a žít si život podle sebe i když se to rodičům/známým/kolegům/vašemu psovi nelíbí. Asertivní způsob života vede skutečně ke štěstí, začnete totiž žít svůj život autenticky, nebudete se bát cítit to, co cítíte, žít tak jak chcete a dosáhnout toho, po čem toužíte a co jiného je smyslem života, když ne právě toto?

Please reload

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

Please reload

Please reload

zde je místo pro vaši inzerci