Jak se bránit manipulátorovi?


Každý z nás během svého života poznal na vlastní kůži některou z manipulativních technik. Mnohdy jsme ovlivňováni aniž si to uvědomíme, jindy si sice uvědomíme, že nás někdo manipuluje, neumíme se však bránit. Naštěstí se můžeme naučit bránit se manipulátorům i jejich technikám a nenechat s od nich řídit a ničit život.


Jak poznáme manipulátora?

Poznat manipulátora není snadné, existuje jich několik typů a každý z nich používá jiné strategie k dosažení svého cíle. Někteří manipulátoři používají metodu cukru a biče, kdy kombinují vlídnost a přísnost, mnozí jsou nepříjemní, agresivní, neustále kritizují, zesměšňují nás, snižují naši sebedůvěru, naše sebevědomí, vyvolávají v nás pocity viny či odpovědnosti, nejsme-li ochotni plnit jejich očekávání a přání. Jiní manipulátoři jsou naopak velmi příjemné, milí, usměvaví, někteří z nich hrají roli oběti, působí na naše emoce, jiní nám vnucují svoji pomoc, o kterou jsme nestáli, a na oplátku očekávají, že se budeme chovat podle jejich představ. Některé poznáme snadno, jiné ne. Při setkání s manipulátorem je třeba si položit otázku: „Jaké jsou jeho zájmy, jeho cíle, o co mu jde, čeho chce dosáhnout?" Manipulátora zajímá pouze jeho vlastní cíl, nejde mu o dosažení shody či kompromisu, zajímají ho jen jeho přání, potřeby či práva. Nechce s námi dohodnout, chce nad námi zvítězit, chce nás ovládat.


Jak se ubránit manipulátorům

Pokud odhalíme manipulátora, dosáhli jsme polovičního vítězství. Čeká nás však další úkol: umět se postavit manipulativnímu jednání. Nezbytnou zbraní proti manipulativním technikám je mít zdravé sebevědomí, znát svoji hodnotu, umět si vážit sami sebe, svých schopností a dovedností. Nízkým sebevědomím otevíráme manipulátorovi cestu do našeho nitra a zveme ho, aby nás ovlivňoval a řídil náš život. Těžko se budeme moci ubránit manipulátorovi, budeme-li ho považovat za lepšího, dokonalejšího, chytřejšího, schopnějšího, úspěšnějšího, než jsme sami.


Jak jednat s manipulátorem

Kromě zdravého sebevědomí, které je základní podmínku úspěšné obrany proti manipulaci, existuje několik zásad, které je dobré dodržovat.


Říkejte o sobě manipulátorovi co nejméně – manipulátor se snaží odhalit naše slabé stránky a zneužívat je. Má dobrou paměť a vše, co mu řekneme, se snaží použít proti nám. Nejnebezpečnější jsou manipulátoři, kteří nám naslouchají a kteří nám dávají pocit, že jim můžeme věřit, že jsme s nimi v bezpečí. Při nejbližší vhodné příležitosti použijí získané informace proti nám ve svůj prospěch.


Lichotí-li vám, buďte opatrní – na člověka s nízkým sebevědomím působí pochvala jako hojivá mast na poranění. Takový člověk považuje pochvalu za oporu, která mu má získat zdravé sebevědomí a přitom si neuvědomí, že se jedná o manipulátorovu léčku. Manipulátor mu připadá přátelský, empatický, cítí se u něho v bezpečí. Postupně vás však vede na své cesty a svým jednáním vám brání svobodně jednat.


Nereagujte na nejasně formulovanou žádost – manipulátoři mlží, šetří s informacemi a svá přání, potřeby, žádosti sdělují nejasně. Tím si zajišťují možnost změnit časem rozhodnutí, obvinit vás z nepochopení a dát vám najevo, že jste méně chápaví. V takovém případě je třeba se ho přímo zeptat, co chce a vyjasnit si podrobnosti.


Dělejte si poznámky – ne každý člověk si dokáže pamatovat co kdo řekl. V tom případě přicházejí na řadu poznámky, díky nimž budete mít konkrétní argumenty, až manipulátor začne couvat, měnit názory či říkat, že tohle určitě nikdy neřekl. Manipulátor je skvělým hlasatelem morálních zásad. Používá je však k ovlivňování myšlení druhých. Poznámky vám pomohou odhalit jeho úmysly.


Odmítejte zprostředkované jednání – někteří manipulátoři používají prostředníky. Získávají tím možnost svalit zodpovědnost na jiného a sami zůstat neodhaleni.


Jednejte věcně, klidně a soustřeďte se na svůj cíl – nenechte se vyprovokovat jedovatými poznámkami, křivým nařčením a dalšími podrazy. Ignorujte toto jednání, zachovejte klid, argumentujte věcně. Ujasněte si, jaký je váš cíl, čeho chcete dosáhnout.


Nechte si čas na rozmyšlenou – požadovat okamžité rozhodnutí, dělat nátlak, to jsou časté metody manipulátorů. Tyto metody s úspěchem používají podomní a pouliční prodejci, prodejci po telefonu i prodejci na předváděcích akcích, když vás nutí okamžitě přistoupit na pro vás nevýhodnou smlouvu a nedají vám čas na rozmyšlenou. Nemusí se jednat pouze o tyto prodejce, nedat čas na rozmyšlenou je oblíbený trik mnohých manipulátorů. Vybafnou na vás požadavek, abyste udělali něco, co udělat nechcete, jste zaskočeni a z nedostatku protiargumentů přijmete manipulátorovy požadavky. Řekněte mu, že si to musíte rozmyslet a ignorujte jeho případné ironické poznámky o vaší chápavosti.


Jednejte asertivně – schopnost jednat asertivně je schopnost zdravě se prosadit, schopnost říci „ne" na něco, co je pro vás nevýhodné, schopnost nenechat se vmanipulovat do pro vás nevýhodné pozice. Nebojte se manipulátora odmítnout, odmítnutí neznamená zavržení, jak se vám bude snažit manipulátor vsugerovat. Odmítnutí znamená, že máte své hranice, své cíle, své potřeby, že žijete svůj život, ne život druhých.

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

ČLÁNKY O HUBNUTÍ

TAGY

© 2016 Zdravota.cz