Máme věřit horoskopům?


Spousta lidí nebere horoskopy vážně, čte je jen pro pobavení. Jiné naopak přitahuje tajemno a magie, kterými jsou opředeny. Mnozí lidé se uchylujíí k četbě horoskopů v době, kdy se ocitnou v nesnázích. Mohou nám astrologie a horoskopy předpovědět budoucnost, předejít problémům a vyřešit je? Máme jim věřit, nebo ne?


Astrologie a astronomie

Mnozí lidé se mylně domnívají, že jim astronom sestaví horoskop a jsou velice překvapeni, když jim ho odmítne sestavit či jim dokonce řekne, že horoskopům nevěří. Není divu, mezi astronomií a astrologií je velký rozdíl. Je sice pravdou, že astronomie i astrologie se věnují zkoumání vesmíru, avšak každá z těchto disciplín má jiné cíle a jiné metody.

Astronomie a astrologie jsou známé již od starověku. Do 16. až 17. století nebyl mezi nimi žádný rozdíl. Astronomové i astrologové formulovali první teorie pohybu nebeských objektů, zpřesňovali polohy základních hvězd a odvodili z nich třeba i stáčení zemské osy, upřesnili kalendář, délku roku a učinili další cenné objevy. Astrologie významným způsobem podnítila rozvoj astronomie a byla také jejím štědrým sponzorem.


Od 16 až 17. století se astronomie a astrologie začínají rozcházet, v současné době je mezi nimi propastný rozdíl. Astronomie zůstala vědou o vesmíru a jeho tělesech, zabývá se hvězdami, planetami, kometami, meteority, mlhovinami, černými dírami a dalšími vesmírnými tělesy a jevy. Využívá moderní techniku a veškeré její poznatky jsou matematicky podložené.


Naproti tomu astrologie není obecně uznávaná jako věda. Není totiž založena na objektivních tvrzeních, podpořených výzkumem. Její základy jsou čistě subjektivní a spekulativní.


Astronom vám dokáže sestavit horoskop, jedná se totiž o exaktní úlohu z oboru poziční astronomie. V žádném případě vám ho však nebude vykládat. Výklad horoskopu nelze totiž provést ověřenými formami vzájemného působení vesmírných těles na dálku. Žádné ověřené formy vzájemného působení vesmírných těles na dálku totiž neexistují.


Naopak astrolog se pustí do výkladu horoskopu, předpoví vám úspěch, zdraví, peníze, lásku, dlouhý věk, zkrátka vše, co si budete přát. Některý astrolog bude pomocí horoskopu zkoumat váš charakter, určovat či léčit nemoci. Při výkladu horoskopu ho vůbec nezajímá proměnná vzdálenost planet od nás, zářivý výkon těles, jejich hmotnost, ostatní tělesa sluneční soustavy, planetky, komety, družice planet, z nichž některé jsou větší než náš Měsíc a další „drobnosti".


Astrologie na rozdíl od astronomie nepodává žádné důkazy. Tváří se vědecky, používá astronomické termíny i poznatek, že vesmír ovlivňuje člověka. Je sice pravda, že například sluneční aktivita má vliv na zemskou magnetosféru a ionosféru a na biosféru, včetně člověka. To však nemá nic společného s individuálními vztahy mezi planetami a jednotlivcem, jak nám je podává astrologie.


Proč mnozí lidé věří horoskopům?

Původ slova horoskop pochází z řeckého slova" horoskopos", což znamená „znamení času". Jedná se o astrologickou tabulku nebo obrazec, který zachycuje postavení nebeských těles pro daný okamžik a konkrétní místo na Zemi. Proč jim lidé věří? Horoskopy slibují klid, pohodlí, splněná přání, snadná a rychlá řešení, zvyšují sebevědomí, stačí pouze dodržovat určitý postup, který vám řekne astrolog. Jak je pohodlné mít nalinkovanou cestu podle pokynů horoskopu! Někteří lidé věří horoskopům, protože jsou přitahování tajemnem a magií, která obklopuje astrologii a tím i horoskopy.


A pokud něco nefunguje, což se často může stát, hned vám astrolog pohotově podá výklad, proč to nefunguje. Výklad je samozřejmě spekulativní a neovlivnitelný. Kdo může například ovlivnit „zpětný chod planety Merkur"? Někteří odborníci dokonce tvrdí, že zpětný chod Merkuru je pouhá optická iluze. Některý astrolog se spokojí s výkladem, že „váš neúspěch je součástí nějakého většího plánu, který vám přichystaly hvězdy". Nemáte jistotu, že se splní, co vám astrolog předpoví pomocí horoskopu. Zato máte jistotu, že se vaše peněženka ztenčí, zejména pracuje-li astrolog s dalšími prostředky, jako jsou kosmické energie a různé magické „očistné koupele od zlé karmy" a další prostředky.


Víra v horoskopy podporuje v lidech fatalismus, což znamená podřízení se slepému osudu. Fatalismus je víra v osud, kterému je třeba se podřídit, kterému se nelze vzepřít, proti kterému je člověk bezmocný. Snaha, úsilí, vytrvalost, chytrost a další potřebné vlastnosti ke změně nepříznivé situace jsou podle fatalismu bezvýznamné. Skutečnost však často tvrdí opak, jsou známé příběhy lidí, kterým pomohlo úsilí, vytrvalost, správně zvolený cíl a další nezbytné vlastnosti k dosažení úspěchu.


Proč horoskopy nefungují?

Mnohým lidem unikla skutečnost, že astrologie a tím i tvorba horoskopů vznikla ve starověku, v době, kdy byly geocentrické představy o vesmíru a o dokonale kruhových drahách nebeských těles. Astrologii nezajímá heliocentrické uspořádání sluneční soustavy, vzdálenosti vesmírných těles od Země, jejich hmotnost ani objevení nových těles. Astrologovi stačí k sestavení horoskopu poloha těles na nebeské sféře a úhly, aspekty mezi nimi, a určení čtyř základních bodů – průsečíků ekliptiky s kružnicí místního poledníku a s horizontem.


Astrologie počítá pouze s postavení sedmi těles v horoskopu, Slunce, Měsíce, Venuše, Marsu, Jupiteru, Merkuru a Saturnu. Pokud podle teorie astrologie mají vesmírná tělesa vliv na člověka a jeho život, jeho osud, mělo by na něho i na jeho život, jeho osud vliv nejen těchto sedm těles, ale nepočitatelné množství hvězd a planet v pozorovatelném vesmíru. Je třeba dodat, že jejich množství se počítá minimálně na kvadriliony.


Astrologie je spekulativní, vlastnosti lidí odpovídající určité konstelaci planet nemohly být odvozeny na základě zkušenosti. Vzájemné postavení planet se stále mění a nikdy se neopakuje naprosto stejná konstelace, pro každý určitý okamžik je nová konstelace. Role jednotlivých planet nevznikly vědeckým pozorováním ani zkoumáním, vznikly na základě pověr, mýtů. Jednotlivá tělesa neobíhají v kruhových, ale v eliptických drahách, jejich vzdálenost od Země se proto neustále mění.


Nikde není vědecky ověřen vliv postavení a působení planet, hvězd či souhvězdí na osud každého člověka. Souhvězdí je náhodné seskupení projekce hvězd, ležících v různé vzdálenosti, které netvoří samostatnou skupinu. Během mnoha let bylo provedeno mnoho testů, které měly potvrdit či vyvrátit platnosti horoskopu. Jen velmi málo horoskopů fungovalo, jednalo se o náhodu, kdy se astrolog „trefil". Většina horoskopů byla nepřesná a nefunkční. Vědci například nenašli žádnou závislost na znameních zvěrokruhu. Přesto spousta lidí věří horoskopům.


Principem fungování horoskopů totiž není působení hvězd na lidi, ale působení lidí na lidi. Podstatou horoskopů je psychologický trik, založený na sklonu lidí přijímat obecné popisy osobnosti jako ušité na míru přímo jim. Sestaví-li vám astrolog „osobní" horoskop, vaše podvědomí si z něho vybere pouze to, co na vás sedí. Máme sklon lhát sami sobě, abychom se zbavili vnitřní nejistoty. A také je mnohem pohodlnější uvěřit v předurčení osudu hvězdami než si uvědomit skutečnost, že mnohé v našem životě ovlivňujeme svými postoji, svým způsobem myšlení, svým jednáním a tedy i svým rozhodnutím. Existují sice okolnosti, které nelze ovlivnit, avšak existuje spousta okolností, které lze naopak změnit. Horoskopy a astrologie nás odsuzují k pasivitě a tím ochuzují náš život.


Svědectví o tom, že horoskopy nejspíš nefungují tak, jak bychom si přáli, podal podle legendy nechtěně starověký astrolog, Říman Firmicus Maternus. Ověřoval osud dvou dětí, syna otrokyně a svého syna, které se na jeho panství narodily ve stejnou dobu. Obě tyto děti měly podle horoskopu mít stejný osud. Skutečnost však byla naprosto jiná. Syn otrokyně zůstal otrokem až do své smrti, zatímco syn Firmica dědil panství a byl boháčem.

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

ČLÁNKY O HUBNUTÍ

TAGY

© 2016 Zdravota.cz