Proč malým dětem číst


Je mnoho důvodů, proč malým i trochu větším dětem předčítat. Kromě toho, jaký má tato činnost vliv na dítě, jeho inteligenci a vývoj, je to i skvělý způsob, jak společně trávit čas.


Asi všichni rodiče si přejí, aby jejich děti byly chytré, inteligentní, zvídavé a daleko to dotáhly. Pokud pro to ale nic neudělají, vývoj dítěte pravděpodobně nepůjde tím správným směrem, který si představovali. Posadit dítě před televizi nebo počítač je snadné, ale nemá to žádné benefity. Ani pokud dítěti zařídíme mnoho kroužků, nejlepší školku a školu, nemusí to stačit. Rodiče mají především v nejútlejším věku velkou moc nad tím, jak se dítě bude rozvíjet. Mnohdy si ani neuvědomují, kolik toho pro něj udělají, pokud si najdou čas číst mu a povídat si s ním. Je to nejen levné, ale hlavně velmi účinné. Při pravidelném čtení i předčítání se rozvíjí inteligence, touha po vzdělání a představivost, což se o žádné jiné aktivitě nedá v takové míře tvrdit.


Čtení připravuje dětský mozek na další vzdělávání. Později bude lépe zvládat školu, mozek se ale rozvíjí všemi směry, takže získá i větší motorickou šikovnost. Dítě si čtením rozšíří slovní zásobu, snadněji se vyjadřuje, lépe se orientuje a má dokonalejší logické myšlení. Při čtení si osvojuje výslovnost, učí se správně mluvit a tvořit věty. Dokáže lépe vymýšlet vlastní příběhy a má větší fantazii, než děti, kterým nikdo nečte. Každý člověk se učí postupně vnímat informace z textu, tato schopnost není vrozená a je potřeba se k ní dopracovat. V budoucnu je pak člověk schopen se do příběhu ponořit, čtení nebude zlem ale koníčkem. Abyste dítě vtáhli do děje, je dobré měnit hlasy podle postav, více pak zapojí fantazii a ponoří se do příběhu. Tato aktivita rovněž učí děti pokládat správné otázky a argumentovat. Jsou pak lépe připraveny nejen na vstup do školy, ale i na život celkově. Čtením se procvičuje i logika a „selský" rozum. Dítě se učí vnímat dějové zvraty a linie, orientovat se v nich, a pak se lépe zorientuje i v běžných životních situacích. Dobré je, pokud se člověk naučí přirovnávat příběhy z knih k vlastnímu životu a zkušenostem. Příběhy nás také učí rozpoznávat dobro a zlo. Díky četbě dokážeme lépe sdílet i vlastní prožitky a příběhy.


Děti se dovedou dobře soustředit je na jednu věc. Během předčítání věnují pozornost jen vám. Nenechte se vyrušit a učte je, že je dobré věnovat se pečlivě jedné činnosti, tím trénujete disciplínu a soustředění, což je nezbytné pro dobré výsledky ve škole. Předškolní dítě by mělo vydržet soustředit se na čtený příběh minimálně dvacet minut. Samozřejmě se musí jednat o příběh nebo pohádku, které dítě zaujmou a jsou vhodné pro jeho věk. Příliš dlouhé čtení také není dobré. Co je velmi důležité, četbou můžete utužovat vzájemné vztahy v rodině. Lépe si užijete společně strávené chvíle, blízkost a dáte dítěti pocit, že jste tu pro něj, máte chuť se mu věnovat a získá určitou životní jistotu. Díky čtení si můžete být mnohem bližší.

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

ČLÁNKY O HUBNUTÍ

TAGY

© 2016 Zdravota.cz