Umíte používat svou intuici?

 

Intuice, to je takový ten nepopsatelný pocit, kdy vám během nějaké situace nebo rozhodování "něco" probleskne v hlavě a vy najednou jistojistě víte, že to je to správné (nebo naopak není). Když například něco řešíte, něco vybíráte, nad něčím přemýšlíte, když před vámi stojí nějaké rozhodnutí a vy najednou víte, co udělat. To už jste určitě někdy zažili, že ano? Intuice k nám promlouvá ale také tehdy, pokud něco neděláme úplně dobře, je to ten pocit, jako když nám něco nebo někdo našeptává „tohle nedělej, tohle nedopadne dobře." Škoda jen, že intuice není hlasitá, že se na pozadí hluku každodenního života schovává a často se v tom zmatku i ztratí.

 

Proto je důležité naučit se naslouchat svému nitru, intuice je totiž, pokud jí správně rozeznáme od strachu, nesmírně komplexní informací. Náš mozek zpracovává obrovské množství dat – dá se říct, že všechno, co jsme za svůj život stihli nasát ze svého okolí, od vlastních zkušeností s lidmi, přes vzorce nastřádané z filmů, knih, z vlastní rodiny, až ke způsobu mluvy ale i řeči těla a jiným způsobům neverbální komunikace. Je toho tolik, že je až neuvěřitelné, jak rychle to v té hlavě všechno probleskne.

 

Jak ale rozeznat intuici od strachu? Jsou to totiž dva velice podobné pocity, které spolu navíc souvisejí, a tak si je lidé často pletou. Jako příklad můžeme uvést nabídku práce v zahraničí: cítíte se této možnosti otevřeni? Můžete se nadechnout, máte narovnaná záda a široká ramena, cítíte otevřenost, pozitivní energii? Nebo jste spíše shrbeni, uzavřeni do sebe a cítíte nepříjemnou úzkost? Promlouvá k vám spíše intuice, že to bude rozhodnutí správné, nebo spíše strach? V rozlišení co je co vám pomohou vaše fyziologické projevy – sledujte je, a rozeznejte, jaké signály vám mozek vysílá. On to umí.

 

Když dokážeme rozlišit co je strach, co je přání a co je onen nepopsatelný, ale přesto tak silný pocit „někde mezi hrudí a hlavou", dá se říct, že pak je poměrně snadné umět intuici používat. Důležité je naslouchat sami sobě, sledovat své přirozené tělesné reakce a hlavně, být k sobě upřímní. Brzy budete schopni slyšet svůj vnitřní hlas mluvit mnohem hlasitěji a jasněji. Proč by taky ne, tento dialog není tak úplně dialogem, jako spíše monologem – vaším monologem s vámi, s nejčistší a nejméně vypočítavou stránkou vaší osobnosti, která usiluje o to, abyste prošli životem tou pro vás pravou cestou. Tenhle monolog budete nejjasněji vnímat po probuzení, takže ne že hned otevřete počítač, pustíte televizi, anebo začnete „scrollovat" Instagramem. Na intuici se musí v tichu, v klidu, jednoduše, s odpočatou, čistou hlavou.

Please reload

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

Please reload

Please reload

zde je místo pro vaši inzerci