Boj s obezitou u dětí. Dieta a pohyb nestačí


Pokud je nějaké dítě obézní, nejčastějším a přirozeným řešením je přísná dieta a zařazení sportu do každodenního programu. Ukazuje se ale, že většina dětí, která během diety zhubne pár kilogramů, po krátkém čase opět zase přibere. Někdy děti váží i více, než kolik vážily před nasazením diety. V čem je problém? Nerozumí tomu, co mají dělat, anebo to nedodržují, rodičovský dohled po čase odpadá a děti se vrací ke starým návykům? Možná částečně. Hlavní problém je ale v tom, že dětská psychika je mnohem zranitelnější než ta dospělého člověka a přesto jí je většinou při léčbě obezity věnovaná jen velmi malá pozornost. A to je chyba.


Při boji s dětskou obezitou se děti učí co je zdravé a co není, co jíst a jak často, jak správně dodržovat pitný režim, pro co všechno je dobrý pohyb a tak dále. Zdá se ale, že děti už tohle všechno často znají. Tedy alespoň teoreticky. Dříve bylo obézní dítě velice nezvyklým úkazem, stávalo se často terčem posměchu od svých vrstevníků a ostatní děti se snažily, aby tak nevypadaly. Dnes je ale obézních dětí stále více a bohužel si ostatní děti i my dospělí na tento úkaz zvykáme. A děti proto často jednoduše nevidí motivaci k hubnutí, vědí, jak by toho mohly dosáhnout, ale nevidí důvod, proč by to měly dělat. Často se stává, že pod tlakem rodičů vydrží jíst to, co jim je naservírováno a sportují, když musí, ale jejich návyky se nijak nezmění, tajně dále jedí to, co mají rády a nevidí v hubnutí smysl. Pokud rodič nezapracuje na změně takzvaného vnitřního nastavení dítěte, jeho zdravotní stav se nezmění, anebo uvízne v kolotoči diet a jojo efektů.


Velká část dětí trpících obezitou má snížené sebevědomí a sebehodnocení, což se projevuje negativními pocity vůči vlastní osobě, nedůvěrou ve své schopnosti, úzkostí, pocity osamocení, neschopností přijímat kritiku a navazovat blízké vztahy. Je nutné dítě těchto pocitů zbavit, aby si je s sebou neodnášelo do svého dalšího života.


Ukazuje se, že při léčbě dětské obezity je obzvláště důležitý komplexní přístup. Ačkoli si je většina dětí vědoma toho, že by jim správné stravovací návyky a častý pohyb pomohly ke snížení váhy, nemají motivaci s tím začít. Pokud jsou ale správně vedeny a dostatečně motivovány zvenčí, jde to mnohem snadněji. Jak ale děti správně motivovat? Se skvělým nápadem přišly například sestřičky z Dětské ozdravovny ve Vrchlabí. Uvědomily se, že děti se od malinka učí co je dobro a co zlo pomocí pohádek a napadlo je, že by i ony mohly zakomponovat své pravidla vedoucí ke snížení váhy dítěte do příběhů. Kreativní činnost se ukazuje jako velice prospěšná součást celkové terapie.


Jak probíhá taková kreativní terapie?

Děti se v průběhu kreativní terapie učí co dělat aby hubly, a pak to samy kreativně ztvárňují. Terapeuti a terapeutky vybírají pro tvoření z modelíny, tvorbu patchworku, potravinových pyramid či obrázků taková témata, která souvisejí s hubnutím. Dítě se při kreativních činnostech cítí uvolněně, není následně hodnoceno, anebo jsou zdůrazňovány pozitivní stránky jeho výtvoru, což dítěti postupně zvyšuje sebevědomí a víru ve vlastní schopnosti. K tomu dopomáhá také to, že jsou děti při práci povzbuzovány, chváleny a také je oceňována spolupráce, což dopomáhá k vytváření vztahů mezi dětmi. Po každém tvoření následuje sdělování emocí, což není při obvyklých terapiích obvyklé. Pokud tedy nastane nějaký problém, je ihned zaznamenán a vyřešen.


Použití symbolických obrazů

U dětí, které prochází komplexní terapií obezity je kladen velký důraz na to, aby si byly vědomy svých problémů a získaly motivaci k tomu je řešit. Skvělým způsobem, jak toho dosáhnout, je používání symbolů. Děti například namalují vícehlavého draka a na každý krk mají napsat problém, který je trápí. Tato technika pomáhá jednak k tomu, že si dokážou své vlastní problémy pojmenovat, což je skvělý první krok k jejich řešení, ale také k tomu, že si uvědomí, že v tom nejsou samy – všechny děti mají svého draka a své problémy.


Psychika je u dětí to hlavní

Při boji s dětskou obezitou je velice důležité zaměřit se kromě samotné váhy také na křehkou dětskou psychiku. Dokud dítě nebude svou váhu vnímat jako problém, nebude mít motivaci svůj stav měnit. Kreativní terapie je skvělou pomocnicí při zlepšování dětského sebevědomí a sebeúcty, stejně jako i při nacházení správné motivace a uložení správných zdravotních návyků do budoucna. A samozřejmě – správná strava a častý pohyb jsou nezbytnou součástí každého hubnutí.

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

ČLÁNKY O HUBNUTÍ

TAGY

© 2016 Zdravota.cz