České svatební tradice a pověry

 

Svatby nejen v Čechách a na Moravě, ale i jinde ve světě doprovází dodržování různých zvyků a tradic. Některé sahají daleko do minulosti, jiné se zavedly v posledních letech. Některé jsou velmi známé a svatbu si bez nich téměř nelze představit, o těch ostatních někteří ani neslyšeli. Zvyky se liší v závislosti na generacích, regionu a kultuře. Svatební zvyky mají snoubencům dopřát mnoho dětí, přinést štěstí a naopak odehnat nemoci, hlad či smrt. Tradice dokáží svatbu oživit a dodat atmosféru dávných dob.

Před svatebním dnem

Loučení se svobodou

Tento zvyk, který slouží k vyhánění zlých duchů, přetrvává dodnes. Dříve loučení probíhalo u ženicha či nevěsty doma den před obřadem, dnes se snoubenci vydávají do oblíbených podniků, barů, hospod či diskoték alespoň týden před svatbou. Společně s nejbližšími přáteli si loučení užívají naplno až do rána. Této tradici se říkávalo "rámusivý večer".

Výběr svatebních šatů

Nevěsta by si své šaty rozhodně neměla šít sama, značí to krátké manželství, neboť je „zašívána cesta ke štěstí". I švadleny by si své šaty měly nechat ušít od někoho jiného či si je půjčit. Neměly by být hotové příliš brzy, ve svatební den ráno by se měly teprve došívat a zdobit. Pokud nechcete pokoušet štěstí, připravte si malou mašličku či růžičku, kterou ve svatební den rychle přišijete. Některé nevěsty si nechávají do lemu šatů zašít korunu, která zajistí pozitivní sílu. Ženich by neměl mít motýlka, aby nevěstě neuletěl.

Věci pro nevěstu

Každá nevěsta by měla ve svatební den mít něco nového (symbol nového začátku), něco starého (symbol rodinné tradice), něco půjčeného (symbol toho, že si bude brát k srdci rady ostatních) a něco modrého (symbol panny Marie, značí nevinnost, věrnost a čistotu). Půjčenou věc by měla mít od ženy se šťastným manželstvím, tak se přenese kus štěstí i na ni. Neberte si však šperk z pravých perel, ty přináší slzy.

 

Závoj

V minulosti se věřilo, že zlí duchové pronikají do těla nosem či ústy, proto si nevěsta zakrývala obličej závojem. Zároveň je to symbol neposkvrněnosti a žena jej odnímá až při prvním polibku novomanželů.

Družičky

Družičky by měly být ještě svobodné dívky a měly by mít na sobě šaty velmi podobné nevěstiným, neboť si je mají duchové splést s nevěstou, které by chtěly uškodit.

Pozvánky na svatbu

Dříve zval lidi na svatbu zásadně ženich. S dalšími dvěma mládenci obcházeli domy a pomocí básniček a písniček zvali sousedy na svatbu a to několik dní před svatbou nebo dokonce v den svatby. Dnes se rozesílá svatební oznámení společně s pozvánkou ke svatebnímu stolu již měsíc nebo dva před konáním svatby. Pozvánkou na svatbu byly i koláčky, které se rozdávaly příbuzným a přátelům společně s pozvánkou. Nevěsta by koláčky neměla péct sama, protože tím může mít uplakané děti. Pečou je maminky, kolegyně, tetičky, kamarádky, ale dnes se od této tradice ustupuje a koláčky se objednávají u cukráře.

Svatební dort

Dort je symbolem plodnosti. Nikdo ze svatebčanů by jej neměl odmítnout, protože tak přinese smůlu sobě i snoubencům. Nevěsta se nesmí nijak podílet na jeho pečení či zdobení, přináší to uplakané děti a nouzi v manželství. Aby manželství dlouho vydrželo, zmrazí se vrchní patro dortu a novomanželé ho sní při prvním společném výročí.

Svatební kytice

Kytici si může nevěsta sama objednat, ale neměla by ji spatřit dříve než ve svatební den, kdy ji přinese ženich. Na konci hostiny ji hodí mezi neprovdané dívky, která ji chytí, do roka se vdá.


Ve svatební den

Dar v den svatby

Ráno ve svatební den předají snoubenci společně svým rodičům dort a poděkují za vychování. Zároveň poprosí o požehnání sňatku, dostanou-li ho, bude manželství šťastné.

Zkouška pro ženicha

Před domem nevěsty je přichystaný špalek se sekyrou a láhev vína. Pokud se ženich chopí sekery, bude z něj dobrý hospodář, pokud vína, stane se z něj opilec.

Zkouška pro nevěstu

Nevěsta vstoupí do ženichova domu, kde je rozsypané smetí, chopí-li se připraveného koštěte a smetí zamete, bude dobrou hospodářkou. Pokud smetí překročí, znamená to opak.

Hluk cestou k oltáři

Dříve se k rozruchu používaly plechovky tažené za autem či práskání bičem, dnes se troubí klaksony vozidel. Vylákají se tak zlí duchové, kteří by chtěly přinést smůlu.

Myrta

Šaty všech svatebčanů jsou zdobeny voničkami či vývazky. Ženich má korzáž, což je svazeček tvořený z jednoho květu z nevěstiny kytice. Zdobí se také vozidla, nevěstino auto je ozdobeno nejkrásněji, a to panenkou, květy, či stuhami.

Květinové děti

Malé děti rozhazují květiny nebo okvětní lístky. Každé dítě má svůj košíček a láká tak bohyni plodnosti.

Výměny prstýnků

Tato tradice symbolizuje neodvolatelnou volbu partnera.

Svíčka

Pokud máte během obřadu okolo sebe svíčku, podívejte se na ni. Klidný plamen znamená poklidný život, mihotavý plamínek naopak bouřlivý vztah.

Svatební špalír

Při opouštění místa obřadu vytvoří svatební hosté uličku (špalír), kterou novomanželé musí projít. Dříve se jim v procházení snažili zabránit přátelé i rodina, což symbolizuje překonávání nesnází v manželství.

 

Házení rýže

Během vycházení z obřadní síně hází svatebčané na novomanžele rýži symbolizující plodnost. Házet se však mohou i květy, obilí, semínka, oříšky, konfety. Dnes se častěji používají i bublifuky, které na šatech nezanechávají stopy.

Chomout

Po obřadu dostane ženich na krk chomout symbolizující svázání manželstvím. Nevěsta dostane bič, aby bylo jasné, kdo bude mít konečné slovo.

Koule na noze

Kamarádi nasadí ženichovi ke kotníku vězeňskou kouli s uzamčeným zámkem. Koule symbolizuje mužovy hříchy z mládí. Nevěsta dostane rukavici a pilku na železo. Buď osvobodí manžela, aby vstoupil osvobozený od hříchů, nebo ho nechá, aby uplatil přátele, získal klíček a osvobodil se sám.

Střepy

Střepy z rozbitého talíře přináší štěstí. Novomanželé dostanou smetáček a lopatku a střepy zametou. Jak jim to půjde, značí, jaká bude jejich společná domácnost. Kdo se ujme smetáčku, bude velet rodině, kdo lopatky, bude podřízenější.

Proslov

Proslov by měl mít otec nevěsty. Začne poťukáním na skleničku se sektem a požehná novomanželům.

Krmení polévkou

Pojídání polévky z jednoho talíře symbolizuje spolupráci novomanželů. Každý by měl z polévky dostat stejný díl. Je  symbolem společného krajíce, z něhož je nutné brát a dávat rovným dílem.

Krájení svatebního dortu

Novomanželé krájí dort společně, nejčastěji po obědě. Ten kdo uchopí nůž jako první, bude v manželství dominantnější.

 

Vystřelování podvazku

Nevěsta si vysvlékne podvazek a napnutím jej vystřelí mezi svobodné muže. Kdo ho chytí, bude příštím ženichem.

Převlékání nevěsty

Nevěsta by měla ve svatebních šatech vydržet až do půlnoci. Vysvleče-li se dříve, znamená to, že v manželství nevydrží

Únos nevěsty

Tento únos symbolizuje odloučení od rodičů a start nového života v manželství. Přátelé unesou nevěstu a ženich ji hledá. Pokud ji nenajde, musí zaplatit výkupné.

Společný tanec

Sólo pro novomanžele. Hosté utvoří kolečko kolem novomanželů a zasypávají je papírovými konfetami. Další sólo je pro nevěstu s otcem, ženicha s matkou, nevěstu s tchánem a ženicha s tchýní.

Přenášení přes práh

Ženich přenáší nevěstu přes práh, aby přelstil duchy, kteří číhají pod prahem.

Please reload

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

Please reload

Please reload

zde je místo pro vaši inzerci