Cvičení a celulitida


Celulitida trápí spoustu žen, nejen obézních. Na mnoha místech se dočteme, že univerzálním lékem proti ní je pohyb. Ne však každý pohyb pomáhá proti celulitidě, špatně zvolený druh pohybu jí naopak zhoršuje.


Co je celulitida a jak vzniká


Celulitida vzniká zvýšeným ukládáním tuku do podkoží, kdy se podkožní prostor přeplňuje tukovými buňkami a utlačuje drobné cévky. Po určité době přestává v nich proudit krev a cévky se postupně přeměňují na vazivové pruhy, které se stahují.


Místa stažené kůže známe jako pomerančovou kůži. Tato místa totiž svým vzhledem připomínají kůru pomeranče.


Příčinou vzniku celulitidy je nedostatečnost pojivové tkáně, kdy dochází k poruše elastických a kolagenních vláken a spolu s nimi také ke ztrátě pružnosti a zhoršení kvality kůže.


To však není všechno. Vlivem omezení krevního oběhu dochází k ukládání zplodin látkové přeměny vázáním na tuky a k nevratným změnám. Je rovněž omezen lymfatický oběh a následně vznikají otoky.


Co má celulitida společného s křečovými žilami?


Celulitida bývá spojena s křečovými žilami. Není náhodou, že se vyskytují společně s celulitidou u žen v 80 % ani to, že vyřešení křečových žil znamená výrazné zlepšení celulitidy.


Celulitida totiž vzniká vlivem přetížení lymfatického systému, který nezvládá odvádět z postižených tkání bílkoviny, vodu, která je na ně chemicky navázaná, odpadní produkty metabolismu a další makromolekulární látky.


Přetížení lymfatického systému spouští kaskádu buněčných pochodů, díky nimž dochází ke zmnožení a zbytnění vláknité struktury kůže a podkožního vaziva i ke změně metabolismu a růstu tukových buněk a tím k celulitidě.


Častou příčinou přetížení lymfatického systému bývá žilní nedostatečnost. Přetížení vzniká jako následek menší transportní kapacity lymfatického systému nebo v důsledku dlouhodobého přetížení a vyčerpání všech jeho kompenzačních mechanismů.


Při žilní nedostatečnosti jsou žilní stěny slabší, čímž propouštějí do tkání více krevní plazmy a bílkovin, které je nucen lymfatický systém z nich odvést. To pro něho představuje nadměrnou zátěž.


Celulitida většinou trápí ženy s křečovými žilami, může však postihnout i ženy, které křečové žíly vůbec nemají.


Zbaví vás jakýkoli pohyb celulitidy?


Jednou z příčin vzniku celulitidy je sice nedostatek pohybu, to však neznamená, že nás může před ní uchránit nebo jí dokonce odstranit jakýkoli pravidelný pohyb. Před celulitidou nejsou totiž uchráněny ani mnohé vrcholové sportovkyně, které mají pohybu nadbytek.


Pokud se některé ženy domnívají, že je jakýkoli pohyb zbaví celulitidy, dočkají se trpkého zklamání. Cvičí stále více, dřou ve fitness centrech do padnutí, avšak celulitida se jim nelepší. Dokonce nadměrné sportování naopak zhoršuje její průběh


Je pohybová aktivita zbytečná?


Pohybová aktivita vůbec není zbytečná, naopak je velmi prospěšná pro naše zdraví. Dokonce vám může pomoci v boji proti celulitidě. Musí se však jednat o správně zvolenou pohybovou aktivitu.


Podle lymfoterapeuta Tichého je iluzí představa, že sportování rozpohybuje a zrychlí lymfatický oběh stejně, jako rozpohybuje a zrychlí krevní oběh.


Pumpovací efekt kosterních svalů má na tok lymfy mnohem menší vliv než na žilní návrat. 80 % lymfatického řečiště v končetinách se totiž nachází mezi svalem a kůží. Ke vzniku pumpovacího efektu při pohybu svalů chybí dostatečný protitlak. Tlak kůže je totiž nedostatečný.


Pumpovací efekt má výrazný vliv pouze na hluboké lymfatické cévy, těmi však protéká pouhých 20 % objemu lymfy.


Nevhodné a vhodné pohybové aktivity při celulitidě


Lymfoterapeut Tichý doporučuje při celulitidě takový druh pohybové aktivity, který respektuje stav lymfatického a žilního systému. Jelikož je při celulitidě váš lymfatický systém přetížen, nejsou pro vás vhodné sporty s častými doskoky na tvrdou podložku, jako je například odbíjená nebo některé formy aerobiku.


Mezi nevhodné sporty patří i takové sporty, které vyžadují opakované a intenzivní brzdění, změny směru běhu a úkroky. Takovými sporty je například tenis, squash, házená, basketbal a další míčové hry.


Ani zvedání těžkých činek v posilovnách a silová cvičení s velkými zátěžemi nejsou vhodné pohybové aktivity při celulitidě.


Při celulitidě je nutné se vyvarovat cvičení na kyslíkový dluh, tedy v anaerobním režimu, stejně jako nadměrného intenzivního a namáhavého cvičení, které vede k nadměrnému prokrvení a zahřátí svalů a tkání. Při tomto cvičení totiž dochází ke zvýšené filtraci krevní plazmy z krevních cév do okolní tkáně, čímž se výrazně zvýší zátěž přetíženého lymfatického systému. Dochází také k tvorbě kyseliny mléčné ve svalech, následnému překyselení organismu, což je pro lymfatický systém další zátěží.


To je důvod, proč lymfoterapeut Tichý doporučuje provádět nepříliš intenzivní cvičení dostatečně dlouho, optimálně do prvního opocení.


Lymfoterapeut Tichý nedoporučuje tyto druhy pohybových aktivit již při prvních známkách žilní nedostatečnosti, které se projevují jako pocit těžkých nohou, pálení, pocit jehliček, nočními křečemi, otoky, někdy i bolestí.


Při celulitidě jsou vhodné pohybové aktivity s plynulými, vláčnými pohyby. Jedná se například o cyklistiku, svižnou chůzi, plavání, cvičení ve vodě. Mohou vám pomoci také izometrická cvičení, při nichž stahujete a povolujte svaly a cviky na posílení svalů, hlavně svalů stehen a hýždí.


Výborná jsou dechová cvičení, kterými je možné pozitivně ovlivnit tok lymfy. Během intenzivního hlubokého dýchání se totiž ve fázi nádechu rozšíří hrudník a následně se roztáhnou lymfatické cévy, čímž se urychlí proud v hrudním mízovodu. Dojde také ke stlačení krajiny břišní a lymfa je vytlačována vzhůru. Dechové cvičení by mělo trvat asi pět minut. Během cvičení je třeba dělat krátké přestávky.

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

ČLÁNKY O HUBNUTÍ

TAGY

© 2016 Zdravota.cz