Mít rád sebe sama


Mít rád sám sebe je mnohdy mylně považováno za pýchu a narcismus. Jestliže však někdo nemá rád sám sebe, není schopen mít rád ani druhé lidi. To je důvod, proč se mu nedaří v pracovním i osobním životě.


Co znamená mít rád sám sebe


Mít rád sám sebe znamená být k sobě náročný a současně se přijímat se svými talenty, schopnostmi, dovednostmi i se svými limity. Mít rád sám sebe znamená znát svoji cenu, svoje přednosti i nedostatky, znamená to nepodceňovat se, nesrážet se.


Mít rád sám sebe znamená pracovat na sobě s láskou. Kdo není schopen přijmout sám sebe, není schopen přijmout ani nikoho jiného. Kdo nemá rád sám sebe, vidí na sobě pouze své chyby, žije v depresi, padne do pasti negativity.


Takový člověk není schopen mít radost, není schopen se radovat ze života a není schopen tuto radost předávat druhým. V překážkách nevidí výzvu, ale balvan, který mu zatarasil cestu, balvan, který ho má zničit.


Není divu, že se takovému člověku v životě nedaří, má špatnou práci, málo peněz, mizerné vztahy, nic se mu nedaří. Jak totiž člověk vnímá sám sebe, tak ho vnímají druzí. Když si někdo neváží sám sebe, nemá se rád, tak si ho nebudou vážit jiné lidé ani ho mít rádi.

Kdo má rád sám sebe, je pozitivní, jeho radost ze života, pozitivní energie z něho září a přitahuje druhé lidi a tím i lepší vztahy a lepší práci.


Láska nečeká venku


Mnozí lidé čekají na velkou lásku, na to, že je někdo přijme. Místo toho však zažívají trpké zklamání. Mnohdy marně hledají, v čem dělají chybu, nenapadne je totiž, že pravá láska nečeká venku, ale že skrývá v jejich vlastním srdci. Jak tuto lásku objevit? Tím, že budeme mít rádi sami sebe.


Láska přitahuje druhé lidi, láska přináší štěstí, radost. Koho si vyberete raději za partnera či spolupracovníka – člověka, který si neustále na něco stěžuje, vše vidí černě, bojí se každé překážky, utápí se v negativitě a depresi nebo člověka, který se raduje se života, člověka, ze kterého září radost a pozitivita, který se na vše dívá s nadhledem, kterému nechybí odvaha, který bere překážky jako výzvu?


Láska má také úžasné léčivé schopnosti, působí pozitivně na naši duši i tělo. Láska nám umožňuje žít kvalitní, aktivní život.


Tajemství lásky se skrývá ve vděčnosti, ve schopnosti radovat se z maličkostí, umět rozumět potřebám druhých a chtít, aby se měli ostatní dobře, aby se jim dařilo. Pro lásku je charakteristické přát dobro jiným i sobě a dělat pro to vše, co je v našich silách a možnostech.


Další tajemství skutečné lásky je skryto ve zdravém sebevědomí. Bez zdravého sebevědomí není možné mít rád sám sebe.


Jak se mít rád?


Klíčové je mít zdravé sebevědomí, což znamená mít skutečnou, pravou pokoru, která je pravdou, která se vidí se všemi přednostmi i nedostatky a která si nevyčítá, ale v klidu bez nářků na sobě pracuje. Život je pohyb, neustálý vývoj a tak i člověk musí neustále na sobě pracovat.


Nebojte se stanovit si cíle, vize, sny a jít za nimi. Mějte odvahu i odhodlání, vytrvalost, to vám dodá síly. Buďte sami sebou, nenechte se odradit od svých snů druhými lidmi. Jedině tak se budete moci těšit z vítězství.


Nebojte se překážek, jsou zde pro váš osobní rozvoj, mají být pro vás výzvou, mají vás něco naučit. Překonané překážky vás pozvednou, zatímco ty nepřekonané vás naopak srazí dolů. Mějte na paměti, že se nic neděje náhodou.


Víte, proč malé děti rychle duševně rostou? Jejich tajemství spočívá v jedné otázce, která je pro mnohé z nás, dospělé otravná, v otázce „proč?“ Ptejte se jako děti, ptejte se „proč?“. Nebudete-li se ptát, nedostanete odpověď. Mějte uši, oči a hlavně srdce otevřené, jedině tak budete schopni v nitru srdce vnímat správnou odpověď.


Nepodceňujte se! Uvědomte si, že jste jedineční, každý z nás je jedinečný, je umělecké dílo, které nikdy tady předtím nebylo a ani nebude. Přestaňte se srovnávat s druhými lidmi, srovnávání s druhými lidmi vás dovede pouze k negativitě a k nenávisti sama sobě.


Nehledejte na sobě jen chyby, nedostatky, hledejte na sobě přednosti, to, co je na vás pozitivní, hledejte své silné stránky. Svoje schopnosti i silné stránky rozvíjejte činnostmi, které vás baví.


Usmívejte se. Smích je lék i prostředek k řešení mnoha nepříjemných situací. Smích je dárce radosti pro vás i pro druhé. Smích pomáhá lépe přečkat nepříznivé okolnosti. Smích vás také přivede k tomu, že se budete mít rádi.


Proč se mnozí lidé nemají rádi? Nedokáži si odpustit. Odpustit sami sobě je těžké, není to však nemožné. Kdo nedokáže odpustit sám sobě, není schopen se přijmout, není schopen mít rád sám sebe a tím ani druhé lidi. Nehrabejte se v minulosti, čas nevrátíte. Hrabání se v minulosti vám jen sebere čas, energii i radost ze života, zahrne vás výčitkami a způsobí, že se začnete nenávidět.


Každý člověk udělal v životě nějakou chybu. V minulosti hledejte pouze vděčnost a poučení, jinak ji nechte být. Neohlížejte se zpět, minulost se nevrátí, je pryč. Žijte přítomností a dívejte se s radostí a nadějí do budoucnosti. Mějte na paměti, že právě v přítomném okamžiku pracujete na své budoucnosti.


Nemálo žen řeší svoji postavu a díky tomu se nenávidí. Nedokonalá postava, nějaké to kilo navíc není důvod k výčitkám. Je to důvod, proč pracovat na sobě. Kdo je obézní, nemusí být obézním, může být štíhlým. Je však třeba vytrvat a hlavně přijmout sám sebe a nic si nevyčítat.


Mějte rádi své tělo tím, že budete žít zdravě. Dopřejte mu zdravou stravu i dostatek pohybu. Aktivní, zdravý život vás vede k přijetí sama sebe, vede vás k radosti, optimismu.


Buďte nad věcí. Jedním z mýtů je tvrzení, že vítěz nikdy nepadne, že má jen úspěchy. To však vůbec není pravda. Naopak mnozí úspěšní lidé zažili v životě spoustu neúspěchů. Vítěze od

poražených odlišuje schopnost vstát po pádu a jít neúnavně dál za svým cílem a dotáhnout věci do konce.

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

ČLÁNKY O HUBNUTÍ

TAGY

© 2016 Zdravota.cz