Jak se zbavit negativity

 

Mnozí negativní lidé tvrdí, že jsou realisté a naopak si o pozitivních lidech myslí, že jsou naivní snílci. Pozitivita však nemá nic společného s naivitou, pozitivní člověk je realista, který se dívá na problémy s nadhledem, i v obtížných situacích vidí řešení a překážky jsou pro něho výzvou, nikoli balvanem, který mu zatarasí cestu nebo pod jehož tíhou padne. Pozitivní člověk se umí radovat ze života, svým pozitivním přístupem přitahuje ostatní lidi. Pozitivita je dar, požehnání, zatímco negativita přináší samé nevýhody, je bez nadsázky prokletím, vězením, do kterého se člověk zavírá sám. Zbavte se negativity, neničte si život!

 

Prokletí negativity

 

Negativní člověk není schopen řešit své vnitřní problémy. Nedovolí mu to jeho vnitřní negace. Negativní myšlení je spojeno se strachem, který svému nositeli barvitě líčí různé katastrofické scénáře.

 

Negativní člověk vidí na všem to špatné, zlé, všude vidí jen samou tmu, bídu, nezdar, prohru, vidí bezvýchodnost i tam, kde není.

 

Strach brání negativnímu člověku změnit situaci, vidět příležitost a využít ji. Doslova ho paralyzuje. To je důvod, proč negativní člověk místo řešení situace naopak hledá spoustu výmluv, proč situace nejde vyřešit, proč se to či ono nemůže podařit.

 

Takový člověk otravuje svým negativním přístupem život sobě i jiným. Není divu, že odrazuje lid a že nikdy ničeho nemůže dosáhnout.

 

Negativita je vnitřním vězením, je prokletím, které si člověk zvolil sám a které mu přináší jen utrpení, prohry a bolest.

 

Myšlenka se rodí z pocitu, myšlenka vytváří čin a čin vytváří výsledek. Stručně řečeno, jaké jsou naše pocity, myšlenky, takové jsou naše činy a následně i výsledky. Z negativního pocitu se může zrodit jen negativní myšlenka, která může vést pouze k negativním činům.

 

Žádný negativní čin nemůže vést k pozitivnímu výsledku, stejně jako nemůže vést tma ke vzniku světla. To je podstatou vězení nazvaného negativita.

 

Negativní člověk nemá důvod k pozitivní změně, bojí se jí. Negativita mu totiž poskytuje jakousi falešnou jistotu. Jistotu, že dopředu ví, že vše špatně dopadne, a když se tak stane, pomyslí si, že měl pravdu. To je podstatou jeho jistoty.

 

Negativní člověk nevidí žádnou možnost, žádnou naději na zlepšení své situace. Cestu ke štěstí vidí pouze přes neštěstí druhých. Raduje se, když se má někdo hůře než on, to mu dodává útěchu a sílu.

 

Negativní člověk bývá podoben černé díře, bývalé hvězdě zhroucené do sebe. Vše pozitivní dokonale pohlcuje a negativní naopak vyzařuje. Naopak pozitivní člověk je podobný hvězdě, která vyzařuje světlo, tedy pozitivní energii.

 

Vše, co negativního člověka v jeho životě deformovalo, dělá pokud možno druhým. Negativní člověk disponuje vynikající schopností zabít sny druhých, připomínat jim stále dokola jejich chyby, zesměšňovat je, odrazovat, ponižovat, znehodnotit vše pozitivní.

 

Věří totiž, že je tímto přístupem zcela dezorientuje, následně spadnou do jeho černé díry a on z toho získá energii.

 

Tímto způsobem však může ničit pouze slabší lidi, než je on sám. Pozitivní lidi zničit nemůže, pozitivita je síla, která přemůže negaci stejně, jako i malá zapálená svíčka pronikne hustou tmu. Nelze totiž porazit člověka, který se nevzdá. Pozitivita dává svému nositeli sílu, odvahu a vytrvalost.

 

Negativní člověk na to reaguje stupňováním své negativity. Jeho odměnou může být pouze negativní energie. Tuto „odměnu“ dostane v každém případě. Narazí-li na slabého člověka, který se pod náporem jeho negativity zhroutí i pokud naopak ho přemůže pozitivita druhého. Negativní člověk si z prohraného boje odnese neúspěch a zklamání, což je jedna z forem negativní energie.

 

Jak se dostat z vězení jménem negativita?

 

Dostat se z tohoto vězení je těžké, nikoli nemožné. První krok, který musí učinit negativní jedinec, je uvědomit si, jak ho ničí negativita, překonat strach ze změny a chtít se zbavit negativity. Takový člověk potřebuje druhého jako průvodce, který stojí při něm a pomáhá mu po každém pádu opět vstát.

 

S negativitou se potýkáme již od svého narození. Všichni se rodíme jako 100% neúspěšní jedinci, kteří jsou odkázání na péči a pomoc druhých. Negativní myšlenky nás provázejí již od dětství, pořád nám lžou, že ničeho nedosáhneme, že se nám nic nepodaří. Běda nám, pokud jim podlehneme.

 

Naopak milující rodiče jsou nám oporou, díky které jsme schopni odhodit negativní myšlení, být pozitivní a radovat se ze života.

 

Pokud jste dospěli k bodu, kdy jste poznali, že vám negativita jen škodí, chcete se jí zbavit a odhodili jste strach ze změny, čeká vás další krok. Tím je změna postojů k dané situaci, změna pohledu na ni a tím i změna myšlení.

 

Například jste pozváni na nějakou akci, neznáte, co se na ní bude dít, jak bude probíhat, jací budou na ní lidé, a přesto se rozhodnete na ni nejít s tím, že akce bude nudná. To však nemůžete vědět. Raději si pomyslete, že ta akce bude zajímavá.

 

Pokud vás někdo pochválí, poděkujte mu místo odpovědi typu „to je maličkost“. Nevzdávejte se snadno, to dělají negativní lidé, ti vidí v překážkách pouze zlo, které je má ničit, trápit, balvan, který jim zatarasil cestu.

 

Naopak zdolávejte překážku postupně, krok za krokem. Máte-li například vyjít hodně schodů, nedívejte se nahoru, pohled na všechny schody, které je třeba zdolat, vás může odradit. Naopak skloňte hlavu, dívejte se pouze na několik schodů před sebou a vytrvale stoupejte. Uvidíte, že brzy dojdete nahoru.

 

Negativní člověk buď vidí všechnu příčinu svého nezdaru v druhých lidech, nebo pouze sám v sobě. Výsledkem obou přístupů je negativita.

 

Zbavte se tohoto přístupu, svět není černobílý. Kdo ví, možná se vám dobře nedaří nejen proto, že okolnosti nejsou pro vás příznivé, ale i proto, že jste nebyli ve správný čas na správném místě a že jste si nevšimli příležitosti ke změně vaší situace, kterou jste mohli a byli schopni využít.

 

Každý krok z negativity vede k pozitivitě a tím i k odvaze. Stejně, jako je nerozlučným společníkem negativity strach, pozitivitu doprovází odvaha. Pozitiva vede také k vytrvalosti, cílevědomosti i k radosti ze života.

 

Změna negativního myšlení na pozitivní není otázkou několika dní, je to běh na dlouhou trať. Nevzdávejte ho, výsledky stojí za to. Věřte, že se vám změna podaří, náš mozek se totiž naštěstí vyvíjí také v dospělosti, to je důvod, proč se můžeme zdokonalovat, proč můžeme vnitřně zrát.

 

Vyhýbejte se silně negativním jedincům. Mohli by vás totiž opět stáhnout do bažiny negativity.

Please reload

zde je místo pro vaši inzerci

zde je místo pro vaši inzerci

Please reload

Please reload

zde je místo pro vaši inzerci